Мурованокуриловецька
районна рада

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”

 

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття
посади керівника комунального некомерційного підприємства
"Мурованокуриловецька центральна районна лікарня"
оголошує конкурс на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”
 
Правові підстави проведення конкурсу:
Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, рішення 22 сесії районної ради 7 скликання від 15.06.2018 №313 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району”, розпорядження голови районної ради від 03.12.2019 №33 “Про проведення конкурсу та оголошення початку формування конкурсної комісії на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”.
Найменування підприємства:
  • повне: комунальне некомерційне підприємство “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”;
  • скорочене: КНП “Мурованокуриловецька ЦРЛ”.
Юридичне та фактичне місце знаходження:
23400, Україна, Вінницька область, смт Муровані Курилівці, вулиця Жовтнева, 87.
 
Комунальне некомерційне підприємство “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”  є закладом охорони здоров’я – комунальним неприбутковим підприємством, що надає послуги вторинної медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та діє на підставі Статуту, який передбачає основні напрямки діяльності підприємства:
 
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня” на 2020 рік складають  6294800 грн.
 
Вимоги до претендента:
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”.
Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.
Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.
 
Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8)  довідка МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
 
Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
 
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
 
Зверніть увагу! Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному конверті.
 
Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства Мурованокуриловецька центральна районна лікарня:
 
Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством  
 
Термін подання документів для участі в конкурсі:                                                                                             
з  26 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року до 17 год. 00 хв.
 
Документи на конкурс приймаються за адресою: 23400, смт Муровані Курилівці,                  вул. Соборна, 74, кабінет загального відділу районної ради.
 
Номер телефону та адрес електронної пошти для довідок: тел. (04356) 2-11-75, e-mail: mkrada@ukr.net
 
Дата проведення конкурсу:
 
15 січня 2020 року о 10 год. 00 хв. засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;
 
21 січня 2020 року о 10 год. 00 хв. засідання конкурсної комісії із заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.
 
Місце проведення конкурсу: 23400, Вінницька область, смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74, актовий зал районної ради.
 
 
 
 
 
 
Голова конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади
керівника комунального некомерційного підприємства
“Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”
А.М. Шевцов


« повернутися до списку оголошень