Мурованокуриловецька
районна рада
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Оголошення

 

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок формування конкурсної комісії
з проведення конкурсу на зайняття посади керівника
комунального некомерційного підприємства
“Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”

Відповідно до частин  шостої та сьомої статті 55, частин четвертої та п’ятої статті 60, пункту 10 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я”, рішення 22 сесії районної ради 7 скликання від 15.06.2018 №313 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району”, Статуту комунального некомерційного підприємства “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”, затвердженого рішенням 22 сесії районної ради 7 скликання від 15.06.2018 №310, Мурованокуриловецька  районна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня” з 4 грудня 2019 року.

З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішення щодо призначення керівника комунального некомерційного підприємства “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня” запрошуємо долучитись до проведення конкурсу представників трудового колективу даного комунального некомерційного підприємства, обраних на загальних зборах трудового колективу, та представників громадськості.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

 • представники Мурованокуриловецької районної ради;
 • представники трудового колективу КНП “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”, обрані на загальних зборах трудового колективу;
 • представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління — по одній особі від кожного громадського об’єднання.

Кількість членів конкурсної комісії становить 6-9 осіб.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

 •  наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 •  накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 •  наявність конфлікту інтересів.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із чинним законодавством.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Мурованокуриловецької районної ради за адресою: вул. Соборна, 76, смт Муровані Курилівці, 23400, тел. 2-11-75 протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення  з 04 по 18 грудня 2019 року включно.

Пропозиції подаються у паперовому вигляді листом у довільній формі, підписаним уповноваженою особою, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

До листа додаються:

 • згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписані особами, які пропонуються до складу конкурсної комісії;
 • від громадської організації – з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;
 •  від трудового колективу – копію протоколу загальних зборів трудового колективу;
 •  від районної ради – рішення постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, духовного відродження, роботи з молоддю, спорту і туризму, соціального захисту населення, зайнятості, роботи з ветеранами, охорони здоров’я, материнства і дитинства, захисту прав споживачів.

Мурованокуриловецька районна рада узагальнює пропозиції щодо кандидатур та приймає рішення про затвердження складу конкурсної комісії.

 

 

 

Відділ освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»

 

Загальні умови

Посадові  обов’язки

1.Планує та організовує роботу центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові обов’язки фахівців центру.

2. Подає на затвердження Органу управління майном проекти змін до Статуту.

3.  Визначає граничну чисельність працівників центру.

4. Призначає на посади фахівців центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства.

5. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

6. Представляє інтереси закладу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Затверджує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру.

8. Представляє центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру.

10. Подає Органу управління майном річний звіт про діяльність Центру.

11. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад та надбавка за вислугу років.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

1. Строкові умови.

Перелік  документів, необхідних для участі у конкурсі, строк їх подання

1.Письмова заява про участь у конкурсі.

2.Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру.

3.Копії документів (копія документа) про освіту.

4.Заповнений особовий листок по обліку кадрівз автобіографією.

5.Копія трудової книжки.

6. Згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7. Мотиваційний лист довільної форми.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Строк подання документів

 1. 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу

Місце, час та дата подання документів на конкурс

Місце прийому документів: відділ освіти Мурованокуриловецької райдерж- адміністрації; адреса: вул. Соборна, 57, смт Муровані Курилівці, Вінницька область, 23400, з  05 жовтня по 05 листопада  2018 року з 8-мої до 17-тої години щоденно, крім святкових та вихідних днів

Прізвище, ім’я  та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тимощук Павліна Павлівна,

тел.(04356)  2-15-99,  mur-kur_osvita@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія»).

Досвід роботи

Стаж не менше 5 років за фахом.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

                Вимога

Компоненти вимоги

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

Комунікативність

та взаємодія

 1. Уміння співпрацювати та налагоджувати партнерські взаємодії.

Управління організацією роботи та персоналом

Організація і контроль роботи;

Управління якісним обслуговуванням;

Вміння працювати в команді та керувати командою.

Дисципліна і системність;

Орієнтація на обслуговування.

Професійні знання

Знання законодавства

Знання:

- Нормативної бази, що регулює сферу освіти;

- Конституції України;

- Кодекс законів про працю України.

Знання спеціального законодавства

Знання:

- Закону України "Про освіту";

- Закону України "Про загальну середню освіту";

- Закону України "Про дошкільну освіту";12)Кодекс адміністративного судочинства україни;ання, або досвід роботинадає додаткову інформацію з питань проведення конкурсуа - Закону України "Про захист персональних даних";

- Закону України  "Про звернення громадян";

- Положення протінклюзивно-ресурсний центр, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545;

- законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- основ спеціальної педагогіки;

- правил та норм охорони праці та протипожежного захисту;

- правил внутрішнього  службового розпорядку;

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу: відділ освіти Мурованокуриловецької райдерж- адміністрації; адреса: вул. Соборна, 57, смт Муровані Курилівці, Вінницька область, 23400

 

Мурованокуриловецька районна рада інформує про проведення 27 грудня 2016 року о 08:00 год. в приміщенні Мурованокуриловецької районної ради (смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74) другого засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система”.

Довідки за телефонами: (0256) 2-11-75.

Мурованокуриловецька районна рада інформує про проведення 19 грудня 2016 року о 10:00 год. в приміщенні Мурованокуриловецької районної ради   (смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74) першого засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система”.

Довідки за телефонами: (0256) 2-11-75.

Мурованокуриловецька районна рада інформує про закінчення 6 грудня 2016 року терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система”.

Станом на 07.12.2016 до Мурованокуриловецької районної ради надійшли наступні документи від одного претендента на посаду директора комунального закладу “Мурванокуриловецька централізована бібліотечна ситема”:

Документи кандидата

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидата можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатури на електронну пошту mkrada@ukr.net або за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74 (Мурованокуриловецька районна рада).

Довідки за телефонами: (0256) 2-11-75.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”,  розділів IІ та ІІІ Положення про формування складу та організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району, затвердженого рішенням 6 сесії районної ради 7 скликання від 17 червня 2016 року №100, Мурованокуриловецька районна рада інформує.

Протягом встановленого районною радою строку подання документів громадськими організаціями, незалежними фахівцями у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування, членами професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону, членами міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури для включення їх до персонального складу конкурсної комісій з обрання директора комунального закладу “Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система”, до районної ради не подано жодної заяви громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

 

Мурованокуриловецька районна рада інформує про проведення 17 листопада 2016 року о 08:00  в приміщенні Мурованокуриловецької районної ради (смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74) другого засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний краєзнавчий музей імені Федора Коновалюка”.

Довідки за телефонами: (0256) 2-11-75.

 

Відповідно до статті 24 Закону України Про бібліотеки та бібліотечну справу, частини 8 статті 215 Закону України Про культуру, в зв’язку з оголошенням конкурсу на посаду директора комунального закладу Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система районна рада, як орган управління, оприлюднює дані про умови праці керівника та необхідні відомості про даний заклад.

Умови матеріального забезпечення Керівника:

За виконання обов’язків, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок бюджетних коштів або частки доходу  Закладу, що здійснює фінансово-господарську діяльність з метою отримання прибутку.

         Заробітна плата Керівника складається з:

 • посадового окладу, (13 розряду) тарифної сітки, затвердженого штатним розписом Закладу, відповідно до чинного законодавства України;
 • нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором;
 • надбавки за інтенсивність праці в розмірі до 50% від посадового окладу;
 • надбавки за особливий характер роботи в розмірі до 50% від посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується;
 • премії згідно чинного законодавства України, Колективним договором та відповідно до Положення про преміювання по відділу культури і туризму райдержадміністрації.
 • матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки;
 • матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань в межах фонду заробітної плати;
 • індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України;

Посадовий оклад Керівника може бути переглянуто відповідно до змін щодо умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

Фінансова звітність за попередній бюджетний період :

Річний бюджет на 2015 рік – 782,383 з них:

Видатки на оплату праці – 605,439

Вартість оплати електроенергії – 33,705

Кредиторської і дебіторської заборгованості на кінець року не було.

Матеріально-технічне забезпечення: на утримання та розвиток бібліотеки протягом 2015 року  використано -140, 945:

придбано матеріалів – 69,545;

послуги і ремонт – 71,400.

Матеріально-технічна база КЗ Мурованокуриловецької ЦБС”:

         Два приміщення бібліотеки (61,218)

          бібліотечний фонд: 257, 463 тис. примірників.

         22 - бібліотеки філії, 1- центральна районна бібліотека, 1- районна бібліотека для дітей.

13- бібліотек комп’ютеризовано

27 одиниць комп’ютерної техніки

У 2015 році придбано 2 комп’ютери.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Відповідно до вимог підпункту 1 пункту 2 розділу IІ Положення про формування складу та організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району, затвердженого рішенням 6 сесії районної ради 7 скликання від 17 червня 2016 року №100, Мурованокуриловецька районна рада інформує про початок приймання документів від  громадських організацій, незалежних фахівців у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування, членів професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону, членів міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури для включення до персонального складу конкурсної комісій з обрання:

Директора комунального закладу “Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система”.

Для участі в жеребкуванні громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування необхідно подати наступні документи:

 • лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, до якого додаються заява та анкета на кожного кандидата;
 • копію Статуту громадської організації, завірену належним чином.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і громадська організація, що рекомендує кандидатуру для включення до складу конкурсної комісії. 

Документи  приймаються з 7 по 22 листопада 2016 року включно за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74 (Мурованокуриловецька районна рада) або надсилаються на електронну адресу Муровано-куриловецької районної ради: mkrada@ukr.net

Жеребкування громадських організацій відбудеться 23 листопада 2016 року в приміщенні Мурованокуриловецької районної ради за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74.

Довідки за телефоном: 2-11-75.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу

“Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система”

Відповідно до статті 24 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, статей 21¹, 21², 21³, 214, 215 Закону України “Про культуру” та Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”, Мурованокуриловецька районна рада оголошує проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система”.

Для участі в конкурсному доборі необхідно подати наступні документи:

-     заяву про участь у конкурсі  на ім’я голови Мурованокуриловецької районної ради;

-     згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

-     автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

-     довідку про наявність чи відсутність судимості;

-     інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-     копію документу, що посвідчує особу;

-     копію документів про вищу освіту;

-     два рекомендаційні листи довільної форми;

-     мотиваційний лист довільної форми.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою.

Документи приймаються упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу по 6 грудня 2016 року включно за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74 (Мурованокуриловецька районна рада) або надсилаються на електронну адресу Мурованокуриловецької районної ради: mkrada@ukr.net.

Конкурсна комісія буде сформована до 5 грудня 2016 року, перше засідання якої відбудеться 19 грудня 2016 року.

Довідки за телефоном: 2-11-75.

 

Мурованокуриловецька районна рада інформує про проведення 09 листопада 2016 року  о 10:00  в приміщенні Мурованокуриловецької районної ради (смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74) першого засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду  директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний краєзнавчий музей ім.Федора Коновалюка”.

Довідки за телефонами: (0256) 2-11-75.

 

Мурованокуриловецька районна рада інформує про закінчення 29 жовтня 2016 року терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний краєзнавчий музей імені Федора Коновалюка”.

 

Сатном на 30.10.2016 до Мурованокуриловецької районної ради надійшли наступні документи від одного претендента на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний краєзнавчий музей імені Федора Коновалюка”.

 

Перелік документів від претендента

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидата можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатури на електронну пошту mkrada@ukr.net або за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74 (Мурованокуриловецька районна рада).

Довідки за телефонами: (0256) 2-11-75.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”,  розділів IІ та ІІІ Положення про формування складу та організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району, затвердженого рішенням 6 сесії районної ради 7 скликання від 17 червня 2016 року №100, Мурованокуриловецька районна рада інформує.

Протягом встановленого районною радою строку подання документів громадськими організаціями, незалежними фахівцями у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування, членами професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону, членами міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури для включення їх до персонального складу конкурсної комісій з обрання директора комунального закладу “Муровано-куриловецький районний краєзнавчий музей імені Федора Коновалюка”, до районної ради не подано жодної заяви громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Відповідно до вимог підпункту 1 пункту 2 розділу IІ Положення про формування складу та організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району, затвердженого рішенням 6 сесії районної ради 7 скликання від 17 червня 2016 року №100, Мурованокуриловецька районна рада інформує про початок приймання документів від  громадських організацій, незалежних фахівців у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування, членів професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону, членів міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури для включення до персонального складу конкурсної комісій з обрання:

Директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний краєзнавчий музей імені Федора Коновалюка”.

Для участі в жеребкуванні громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування необхідно подати наступні документи:

 • лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, до якого додаються заява та анкета на кожного кандидата;
 • копію Статуту громадської організації, завірену належним чином.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і громадська організація, що рекомендує кандидатуру для включення до складу конкурсної комісії. 

Документи  приймаються з 3 по16 жовтня 2016 року включно за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74 (Мурованокуриловецька районна рада) або надсилаються на електронну адресу Мурованокуриловецької районної ради: mkrada@ukr.net

Жеребкування громадських організацій відбудеться 17 жовтня 2016 року в приміщенні Мурованокуриловецької районної ради за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74.

Довідки за телефоном: 2-11-75.

 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про музеї та музейну справу”, частини 8 статті 215 Закону України “Про культуру”, в зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний краєзнавчий музей імені Федора Коновалюка”  районна рада, як орган управління, оприлюднює дані про умови праці керівника та необхідні відомості про даний заклад

 

Умови матеріального забезпечення Керівника

За виконання обов’язків, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок бюджетних коштів або частки доходу Закладу, що здійснює фінансово-господарську діяльність з метою отримання прибутку.

 Заробітна плата Керівника складається з:

 • посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Закладу, відповідно до чинного законодавства України;
 • нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором;
 • надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі до50% від посадового окладу (індексація, категорія). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується.

Премії  згідно  чинного  законодавства України, Колективним договором та відповідно до Положення про преміювання по відділу культури і туризму райдержадміністрації.

Посадовий оклад Керівника може бути переглянуто відповідно до змін щодо умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

 Керівнику виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки.

Керівнику Закладу може виплачуватися матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Закладу. Індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України. При отриманні відповідної кваліфікаційної категорії доплата за категорію здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

Фінансова звітність за попередній бюджетний період:

Річний бюджет на 2015 рік складав 105,6 тис. грн. Річний фонд заробітної плати складав 85,0 тис. грн., середньомісячний – 2598 грн.

Вартість оплати електроенергії – 10.0 тис. грн.

Кредиторської і дебіторської заборгованості на кінець року не було.

Річний фінансовий план виконаний на 100%.

Матеріально-технічне забезпечення: на утримання і розвиток музею протягом 2015 року використано 19,9 тис. гривень (на 5,2 тис. гривень більшеминулого року) в т. ч.:

 • придбано рамки в зборі для виставкової роботи (3,8 тис. грн.), паспарту для рамок, флеш-карту та канцелярські товари (2,0 тис. грн.) – за бюджетні кошти;
 • витрати на охорону (4,1 тис. грн.);
 • витрати на електроенергію (10,0 тис. грн.).

 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний краєзнавчий музей імені Федора Коновалюка”

Відповідно до статті 26 Закону України “Про музеї та музейну справу”, статей 21¹, 21², 21³, 214, 215 Закону України “Про культуру” та Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”, Мурованокуриловецька районна рада оголошує проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу “Муровано-куриловецький районний краєзнавчий музей імені Федора Коновалюка”.

Для участі в конкурсному доборі необхідно подати наступні документи:

-     заяву про участь у конкурсі  на ім’я голови Мурованокуриловецької районної ради;

-     згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

-     автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

-     довідку про наявність чи відсутність судимості;

-     інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-     копію документу, що посвідчує особу;

-     копію документів про вищу освіту;

-     два рекомендаційні листи довільної форми;

-     мотиваційний лист довільної форми.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою.

Документи приймаються упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу по 29 жовтня 2016 року включно за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74 (Мурованокуриловецька районна рада) або надсилаються на електронну адресу Мурованокуриловецької районної ради: mkrada@ukr.net.

Конкурсна комісія буде сформована до 29.10.2016, перше та друге засідання якої відбудуться 9 та 17 листопада 2016 року відповідно.

Довідки за телефоном: 2-11-75.

 

Мурованокуриловецька районна рада інформує про проведення 30 серпня 2016 року  о 09:00  в приміщенні Мурованокуриловецької районної ради (смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74) другого засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду  директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний Будинок культури “Жовтень”.

Довідки за телефонами: (0256) 2-11-75.

 

Мурованокуриловецька районна рада інформує про проведення 22 серпня 2016 року  о 08:00  в приміщенні Мурованокуриловецької районної ради (смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74) першого засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду  директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний Будинок культури “Жовтень”.

Довідки за телефонами: (0256) 2-11-75.

 

Мурованокуриловецька районна рада інформує про закінчення 9 серпня 2016 року терміну прийняття документів від кандидатів на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний Будинок культури “Жовтень”. Сатном на 11.08.2016 до Мурованокуриловецької районної ради надійшли наступні документи на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний Будинок культури “Жовтень”:

Дані кандидата на участь  у конкурсі на заміщення посади директора комунального закладу "Мурованокуриловецький районний Будинок культури "Жовтень" (станом на 11.08.2016)

Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидата можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатури на електронну пошту mkrada@ukr.net або за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74 (Мурованокуриловецька районна рада).

Довідки за телефонами: (0256) 2-11-75.

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Відповідно до вимог підпункту 1 пункту 2 розділу IІ Положення про формування складу та організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району, затвердженого рішенням 6 сесії районної ради 7 скликання від 17 червня 2016 року №100, Мурованокуриловецька районна рада інформує про початок приймання документів від  громадських організацій, незалежних фахівців у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування, членів професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону, членів міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури для включення до персонального складу конкурсної комісій з обрання:

Директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний Будинок культури “Жовтень”.

Для участі в жеребкуванні громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування необхідно подати наступні документи:

 • лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, до якого додаються заява та анкета на кожного кандидата;
 • копію Статуту громадської організації, завірену належним чином.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і громадська організація, що рекомендує кандидатуру для включення до складу конкурсної комісії. 

Документи  приймаються з 12 липня 2016 року по 21 липня 2016 року включно за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74 (Мурованокуриловецька районна рада) або надсилаються на електронну адресу Мурованокуриловецької районної ради: mkrada@ukr.net

Жеребкування громадських організацій відбудеться 22 липня 2016 року в приміщенні Мурованокуриловецької районної ради за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74.

Довідки за телефоном: 2-11-75.

 

Відповідно до частини 8 статті 215 Закону України “Про культуру”, в зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний Будинок культури “Жовтень”  районна рада, як орган управління, оприлюднює дані про умови праці керівника та необхідні відомості про даний заклад

1. Умови матеріального забезпечення Керівника

За виконання обов’язків, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок бюджетних коштів або частки доходу Закладу, що здійснює фінансово-господарську діяльність з метою отримання прибутку.

 Заробітна плата Керівника складається з:

 • посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Закладу, відповідно до чинного законодавства України;
 • нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором;
 • надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі до 50 % від посадового окладу (індексація, категорія). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується.

Премії  згідно  чинного  законодавства України, Колективним договором та відповідно до Положення про преміювання  по відділу культури і туризму райдержадміністрації.

Посадовий оклад Керівника може бути переглянуто відповідно до змін щодо умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

 Керівнику виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки.

Керівнику Закладу може виплачуватися матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Закладу. Індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України. При отриманні відповідної кваліфікаційної категорії доплата за категорію здійснюється згідно з чинним законодавством України.

2. Фінансування та надання платних послуг

На утримання районного будинку культури „Жовтень” у 2016 році виділено 1012,8 тис. грн. З них:

 • на заробітну плату – 830,1 тис. грн.;
 • середньомісячний фонд заробітної плати – 56,6 тис. грн.;
 • на придбання канцелярських та господарських товарів – 100,6 тис. грн.( з них  43, 0  тис. грн. на  придбання сценічних костюмів та звукопідсилюючої апаратури  );
 • на послуги зв’язку – 3,0 тис. грн.;
 • на відрядження – 0,7 тис. грн.;
 • на водопостачання – 5,0 тис. грн.;
 • на електроенергію – 60,1 тис. грн.;
 • оплата інших послуг – 13,5 тис. грн.

Спец . фонд   за перше півріччя 2016 року склав   3,1   тис. грн., (за оренду приміщення та згідно переліку платних послуг).

 

3. Станом на 1.07. 2016 року матеріально – технічна база становить:

5 комплектів комп’ютерної техніки;

3 комплекти звукопідсилювальної апаратури;

1 комплект сценічного вбрання;

100 комплектів сценічних костюмів, з них 40 комплектів закуплено в 2016 році;

1 автомобіль;

2 музичних центрів;

1 телевізор;

1 відеомагнітофон.

 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

на заміщення посади директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний Будинок культури “Жовтень”

Відповідно до статей 21¹, 21², 21³, 214, 215 Закону України “Про культуру” та Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”, Мурованокуриловецька районна рада оголошує проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний Будинок культури “Жовтень”.

Для участі в конкурсному доборі необхідно подати наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі  на ім’я голови Мурованокуриловецької районної ради;
 • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 • автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію документу, що посвідчує особу;
 • копію документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою.

Документи приймаються упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу по 9 серпня 2016 року включно за адресою: смт Муровані Курилівці,  вул. Соборна, 74 (Мурованокуриловецька районна рада) або надсилаються на електронну адресу Мурованокуриловецької районної ради: mkrada@ukr.net.

Конкурсна комісія буде сформована до 09.08.2016, перше та друге засідання якої відбудуться 22 та 30 серпня 2016 року відповідно.

Довідки за телефоном: 2-11-75.