Мурованокуриловецька
районна рада

Відділ освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»

Відділ освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»

 

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»

 

Загальні умови

Посадові  обов’язки

1.Планує та організовує роботу центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові обов’язки фахівців центру.

2. Подає на затвердження Органу управління майном проекти змін до Статуту.

3.  Визначає граничну чисельність працівників центру.

4. Призначає на посади фахівців центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства.

5. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

6. Представляє інтереси закладу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Затверджує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру.

8. Представляє центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру.

10. Подає Органу управління майном річний звіт про діяльність Центру.

11. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад та надбавка за вислугу років.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

1. Строкові умови.

Перелік  документів, необхідних для участі у конкурсі, строк їх подання

1.Письмова заява про участь у конкурсі.

2.Копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру.

3.Копії документів (копія документа) про освіту.

4.Заповнений особовий листок по обліку кадрівз автобіографією.

5.Копія трудової книжки.

6. Згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7. Мотиваційний лист довільної форми.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Строк подання документів

  1. 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу

Місце, час та дата подання документів на конкурс

Місце прийому документів: відділ освіти Мурованокуриловецької райдерж- адміністрації; адреса: вул. Соборна, 57, смт Муровані Курилівці, Вінницька область, 23400, з  09 серпня 2019 року по 09 вересня  2019 року з 8-мої до 17-тої години щоденно, крім святкових та вихідних днів

Прізвище, ім’я  та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тимощук Павліна Павлівна,

тел.(04356)  2-15-99,  mur-kur_osvita@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія».

Досвід роботи

Стаж не менше 5 років за фахом.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

                Вимога

Компоненти вимоги

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

Комунікативність

та взаємодія

  1. Уміння співпрацювати та налагоджувати партнерські взаємодії.

Управління організацією роботи та персоналом

Організація і контроль роботи;

Управління якісним обслуговуванням;

Вміння працювати в команді та керувати командою.

Дисципліна і системність;

Орієнтація на обслуговування.

Професійні знання

Знання законодавства

Знання:

- Нормативної бази, що регулює сферу освіти;

- Конституції України;

- Кодекс законів про працю України.

Знання спеціального законодавства

Знання:

- Закону України "Про освіту";

- Закону України "Про загальну середню освіту";

- Закону України "Про дошкільну освіту";12)Кодекс адміністративного судочинства україни;ання, або досвід роботинадає додаткову інформацію з питань проведення конкурсуа - Закону України "Про захист персональних даних";

- Закону України  "Про звернення громадян";

- Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545;

- законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- основ спеціальної педагогіки;

- правил та норм охорони праці та протипожежного захисту;

- правил внутрішнього  службового розпорядку;

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу: відділ освіти Мурованокуриловецької райдерж- адміністрації; адреса: вул. Соборна, 57, смт Муровані Курилівці, Вінницька область, 23400« повернутися до списку оголошень