Мурованокуриловецька
районна рада

Відділ освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення посади директора ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення посади директора  ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»  

Загальні умови

Посадові  обов’язки

1.Здійснює керівництво закладом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у закладі.

2. Розподіляє  обов’язки між працівниками закладу та затверджує їхні посадові інструкції.

3.  Планує роботу закладу.

4. Подає на затвердження начальнику відділу освіти райдержадміністрації проект штатного розпису в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

5. Звітує перед трудовим колективом про виконання покладених на заклад завдань та затверджених планів роботи.

6. Представляє інтереси закладу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7.Здійснює прийняття, переміщення та звільнення педагогічних, технічних та інших працівників закладу.

8.Забезпечує дотримання працівниками закладу виконавської дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

9.Проводить особистий прийом батьків учнів та інших громадян.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад та надбавка за вислугу років.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

1. Строкові умови.

Перелік  документів, необхідних для участі у конкурсі, строк їх подання

1.Письмова заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно Закону України “Про захист персональних даних”;

2. Автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3.Копія паспорта громадянина України;

4.Копії документів (копія документа) про освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

5.Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання;

6. Довідку про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та норкологічному закладі охорони здоров’я за формами затвердженими МОЗ;

7. Довідка про відсутність судимості;

8. Мотиваційний лист довільної форми;

9. Перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти “Мурованокуриловецька школа-ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області”.

Строк подання документів

  1. 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті відділу освіти райдержадміністрації

 

Місце, дата та час подання документів на конкурс

Місце прийому документів: відділ освіти Мурованокуриловецької райдерж- адміністрації; адреса: вул. Соборна, 57, смт Муровані Курилівці, Вінницька область, 23400, з  10 по 30 березня  2020 року з 8-мої до 17-тої години щоденно, крім святкових та вихідних днів в електронному, поштовому варіантах та особисто на паперових носіях (за вибором конкурсанта)

Прізвище, ім’я  та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Арсеньєва Аліна Григорівна,

тел.(04356)  2-15-99,  аrsenievamk@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Одна і більше вищих освіт, (одна з них педагогічна), не нижче ступеня магістра

Досвід роботи

Не менше 3-х років педагогічного стажу

в закладах освіти

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

                                         Вимоги до компетентності

                Вимога

Компоненти вимоги

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача;

Комунікативність

та взаємодія

Уміння співпрацювати та налагоджувати партнерські взаємодії;

Управління організацією роботи та персоналом

Організація і контроль роботи;

Управління якісним обслуговуванням;

Вміння працювати в команді та керувати командою;

Дисципліна і системність;

Орієнтація на обслуговування;

Вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Знання

 законодавства

Знання:

- Нормативної бази, що регулює сферу освіти;

- Конституції України;

- Кодексу законів про працю України.

Знання спеціального законодавства

Знання:

- Закону України "Про освіту";

- Закону України "Про загальну середню освіту";

- Закону України "Про дошкільну освіту";12)Кодекс адміністративного судочинства україни;ання, або досвід роботинадає додаткову інформацію з питань проведення конкурсуа - Закону України "Про захист персональних даних";

- Закону України  "Про звернення громадян";

- форм та методів роботи із засобами масової інформації;

- правил етичної поведінки державного службовця

та правил ділового етикету;

- правил та норм охорони праці та протипожежного захисту;

- правил внутрішнього  службового розпорядку.

 

Відділ освіти райдержадміністрації« повернутися до списку оголошень