Мурованокуриловецька
районна рада

ІНФОРМАЦІЯ фінансового управління Мурованокуриловецької райдержадміністрації щодо виконання районного бюджету за 2018 рік

Переглядів: 703

До загального фонду районного бюджету за 2018 рік надійшло доходів в сумі 191 281,5 тис.грн., що складає 101,4 відсотки до уточненого річного плану. Базової дотації  надійшло в сумі 9 315,7 тис.грн., що складає 100,0 відсотків до річного плану, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 9 099,1 тис.грн. або 100,0 %,  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 42 683,7тис.грн. (100,0 %), медичної субвенції – 19 573,0 тис.грн. (100,0 %).

Доходів без урахування трансфертів надійшло в сумі 42 489,6 тис.грн. при уточненому річному плані 39 231,4 тис.грн., що складає 108,3 відсотки. За відповідний період минулого року власних доходів надійшло 36 290,5 тис.грн. Приведені дані свідчать про те, що в 2018 році надходження доходів більше ніж у минулому році на 6 199,1 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів без урахування трансфертів збільшуються за рахунок:

  • податку та збору на доходи фізичних  осіб в сумі 6 002,9 тис.грн.;
  • плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету в сумі 243,3 тис.грн. 

            Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень власних доходів 98,8 відсотки складає податок та збір на доходи фізичних осіб. За 2018 рік даного виду податку надійшло в сумі 41 992,0 тис.грн., що складає 108,4 відсотки до уточненого  річного плану. 

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшло коштів в сумі 1,0 тис.грн. при уточненому річному призначенні 2,0 тис.грн.  В 2017 році по даному виду доходу  надійшло 6,8 тис.грн.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих  бюджетів надійшло в сумі 243,3 тис.грн. в 2017 році кошти бюджету на депозитних рахунках в банку не розміщувалися.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 181,5 тис.грн. при річному плані 180,0 тис.грн , що складає 100,8 відсотки. Для порівняння в минулому році коштів надійшло в сумі 194,9тис.грн.

 

 Від плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності надійшло доходів в сумі 46,0 тис.грн. при уточненому річному призначенні 41,1 тис.грн. , що складає 111,9 відсотки. В 2017 році по даному виду доходу  надійшло 48,1 тис.грн. 

 До спеціального фонду районного бюджету надійшло доходів в сумі 8 634,0 тис.грн. в тому числі субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1175,5 тис.грн. інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло 3 452,3 тис.грн.

Доходів без урахування трансфертів надійшло  в сумі 4 006,3 тис.грн. в тому числі власні надходження бюджетних установ в сумі 4006,3 тис. грн.

           

Видатки загального фонду районного бюджету за 2018 рік становлять 187833,9 тис. грн., що  перевищує відповідний показник 2017 року на 4119,9 тис.грн. Рівень виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету за 2018 рік складає в розмірі  98,0 відсотків уточненого плану на рік.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувалися у першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями,  інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету, відповідно до  статті 55 Бюджетного кодексу України.

            Виділено коштів на соціальні виплати по загальному фонду районного бюджету в сумі 63927,5 тис. грн., що на 7526,5 тис.грн. менше ніж у 2017 році.

            Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери по загальному фонду районного бюджету становлять 94640,0 тис. грн., або  на 8048,0 тис.грн. більше 2017 року. Виділені кошти в повній мірі забезпечили реалізацію рішень уряду щодо рівня мінімальної заробітної плати протягом звітного періоду в розмірі з 01 січня 2018 року - 3723 грн.

            Стовідсотково виділено кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування.

            Розмежовуючи видатки за економічними ознаками з детальним розподілом коштів,  за 2018 рік, то проведено видатків на придбання товарів і послуг (КЕКВ 2200) в сумі 15601,6 тис. грн., з них :

            предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) в сумі 3724,3 тис.грн.;

медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220) в сумі 374,5 тис. грн.;

продукти харчування (КЕКВ 2230) в сумі 883,8 тис. грн.;

оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) в сумі 1952,9 тис. грн.;

            Видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень (КЕКВ 2250) складають в сумі 186,7 тис. грн.

            Проведено видатків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги (КЕКВ 2270) в сумі 8966,7 тис. грн.

            Надано поточних трансфертів населенню (КЕКВ 2700) в сумі  63927,5 тис. грн.

Перераховано поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів в сумі 11874,0 тис. грн.        

            Стовідсотково перераховано субвенцію, яка надійшла з державного бюджету на надання пільг ветеранам війни, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та субсидій населенню на оплату електроенергії, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот ( 8378,4 тис.грн.),  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу ( 13131,0 тис.грн.), на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (39135,6 тис. грн.), на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним  батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною"  в сумі 770,4 тис. грн.

Видатки спеціального фонду районного бюджету за 2018 рік становлять 18 217,4 тис. грн., що  перевищує відповідний показник 2017 року на 4 203,9 тис.грн. Проведено поточних видатків в сумі 4 805,2 тис.грн. в тому числі на продукти харчування в сумі 2 190,0 тис.грн., капітальних видатків в сумі 13 412,2 тис.грн. з них придбання основного капіталу - 6 301,2 тис.грн., капітальне будівництво – 400,0 тис.грн. капітальний ремонт – 4 412,2 тис.грн.

 

Публічне представлення інформації фінансового управління Мурованокуриловецької райдержадміністрації щодо виконання районного бюджету за 2018 рік відбудеться 19 березня 2019 року о 10 годині ранку в приміщенні районної державної адміністрації і районної ради.

 

Начальник райфінуправління  Г.М.Власова

 

 

 « повернутися до списку новин