Мурованокуриловецька
районна рада

Інформація про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності місцевої прокуратури на території Мурованокуриловецького району у 2018 році

Переглядів: 723

Стан протидії злочинності

Рівень злочинності на 10 тис. населення в 2018 році становив  55,8 злочинів, а за аналогічний період 2017 року даний показник становив 60,8.

За 12 місяців 2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, зменшилась кількість зареєстрованих злочинів (237 проти 240, або на  1,3 % менше).

Водночас відсоток розкриття кримінальних правопорушень за остаточними результатами досудового розслідування складає 64,9 %, а по області - 51,7% (без урахування минулих років).

Проте досить низький відсоток розкриття кримінальних правопорушень минулих років – по району 2,2 % (по області 1,6 %).

Збільшилась кількість особливо тяжких злочинів з 1 до 3   (в загальному по області зменшення на 1,4 %), збільшилась кількість  тяжких злочинів з 36 до 39, або  на 8,3 % (по області зменшилась  на  12,3 %).

Дещо збільшилась кількість злочинів середньої тяжкості – з 30 до 31 або на 3,3 % (по області зменшення на 15,3%). Зменшилась кількість злочинів невеликої тяжкості з  88 до 65, або на 26,1% в той час, як по області зменшилась на 8,2%.

Зменшилась кількість вчинених злочинів проти життя та здоров’я особи  з 65 до 42, або на 35,4 %. Також зменшилась кількість злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи  з 1 до 0.

Збільшилась кількість злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини   з 1 до 3.

Збільшилась кількість злочинів проти власності  з 55 до 61 або   на 10,9 % (по області зменшення на 17,7%), у тому числі крадіжок за   12 місяців 2017 року вчинено  44, а за 12 місяців 2018 року – 49; за 12 місяців 2018 року вчинено 1 грабіж, а за аналогічний період 2017 року – 0;  за 12 місяців 2018 року вчинено 2 розбої, а за аналогічний період 2017 року –  1 розбій;  збільшилась кількість вчинених шахрайств за вказаний період  з 7 до 8; залишилась незмінною кількість зареєстрованих злочинів щодо привласнення майна –  1.

Зменшилась кількість злочинів у сфері господарської діяльності,  за  12 місяців 2017 року – 2, а за вказаний період 2018 року злочини вказаної категорії не реєструвались.

Збільшилась кількість злочинів, вчинених проти довкілля, за  12 місяців 2018 року 1 злочин вказаної категорії, тоді як за аналогічний період 2017 року  - 0.

Залишилась незмінною кількість вчинених злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, за 12 місяців 2018 року, так і за 2017 рік, вчинено по 6 злочинів вказаної категорії, в той час як по області за вказаний період спостерігається зменшення на 8,7 %.

Збільшилась кількість зареєстрованих злочинів, вчинених проти громадської безпеки, за 12 місяців 2017 року – 3, а за 12 місяців 2018 року – 4,  що становить збільшення на 33,3 %, в той час як по області спостерігається зменшення на 20,9 %.

        Зменшилась кількість виявлених злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, з 4 до 1, або на 75,0%.

Значно зменшилась кількість виявлених злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення  з 7 до 3, або на 57,1%, в той час як по області зменшилась на 1%.

Значно збільшилась кількість злочинів проти авторитету органів влади або місцевого самоврядування  з 8 до 12, тобто на 50 % (по області збільшилась на 1,4%).

Залишилась незмінною кількість виявлених злочинів проти правосуддя  –1.

Збільшилась кількість злочинів проти громадського порядку та моральності з 1 до 2.

За 2018 рік, як і за 2017 рік, злочини проти волі, честі та гідності особи, злочини проти безпеки виробництва, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку  не виявлялись.

Позитивною є тенденція до зменшення кількості злочинів, вчинених особами, що раніше вчиняли кримінальні правопорушення, за 12 місяців 2018 року такими особами вчинено 27 злочинів, тоді як за порівняльний період минулого року такими особами вчинено 32 злочини (з числа облікованих у звітному періоді), або на 15,6 % менше.      

Збільшилась кількість вчинених злочинів особами, що перебували в стані алкогольного сп’яніння  з 19 до 25 (з числа облікованих у звітному періоді), або на 31,6 %.

Збільшилась кількість злочинів, вчинених неповнолітніми  з 3 до 4, або на 33,3 % (з числа облікованих у звітному періоді).

Характеризуючи стан досудового розслідування слід зазначити, що станом на 01.01.2018 у залишку СВ Мурованокуриловецького ВП перебувало 166 кримінальних проваджень, тоді як станом на 01.01.2017 у залишку перебувало 160 кримінальних проваджень.

  Зареєстрованих проваджень у звітному періоді за 12 місяців  2018 року – 217, відновлено розслідування у 2-х раніше закритих кримінальних провадженнях,  відновлено розслідування у раніше зупинених 2-х  кримінальних провадженнях. Залишок незакінчених кримінальних проваджень на кінець місяця становив 193, а на кінець 2017 року цей залишок складав 202 кримінальні провадження.

За 2018 рік в порівнянні з 2017 роком направлено до суду на 11 обвинувальних актів менше (78 проти 89  з урахуванням кримінальних проваджень минулих років, та 70 проти 82  облікованих у звітному періоді).

За 2018 рік закрито 99 кримінальних проваджень з реабілітуючих підстав, а за 2017 рік – 85, що становить більше на 16,5%.

Стан злочинності серед неповнолітніх

Упродовж 2018 року на території Мурованокуриловецького району завершено досудове розслідування відносно 4 неповнолітніх, що вчинили  4 злочини, а за аналогічний період 2017 року - у 3 кримінальних провадженнях відносно 4 неповнолітніх.

Зазначені статистичні дані свідчать про те, що загальна динаміка вчинених неповнолітніми кримінальних правопорушень суттєво не змінилась.

Найбільша кількість злочинів серед неповнолітніх - це крадіжки чужого майна, що вказує на залежність підліткової злочинності від добробуту населення, бажання останніх легко збагатитись.

Так, у 2017 році неповнолітніми вчинено 2 злочини проти власності (крадіжки), а у 2018 році – 3. В минулому та поточному роках неповнолітніми  вчинено по 1 злочину проти життя та здоров’я людини. 

Основну частку неповнолітніх, які вчиняють злочини, становлять студенти професійно-технічних навчальних закладів. В 2017 році злочини скоєно 1 студентом професійно-технічного навчального закладу, 1 – студентом вищого навчального закладу, у  2018 році – 3 студентами. Разом з тим,  злочини вчиняються і учнями загальноосвітніх навчальних закладів: в  2017 році злочини вчинено 2 учнями загальноосвітніх навчальних закладів, в 2018 році – 1 учнем.

Переважна більшість кримінальних правопорушень  неповнолітніми вчиняються в сільській місцевості. Так, в 2017 році злочини скоєно  3-ма жителями сільської місцевості та 1 жителем  селища, в 2018 році  4 злочини вчинено в сільській місцевості.

У 2018 році зменшилась кількість кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми у групі. Разом з тим, у поточному році злочини скоювались неповнолітніми, схильними до асоціальної поведінки, зокрема у стані алкогольного сп’яніння та одним неповнолітнім, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Однак, позитивним на даний час є те, що протягом  останніх років на території Мурованокуриловецького району відсутній рецидив злочинів неповнолітніх.

Стан виконання представницьких повноважень

Упродовж  2018 року Могилів-Подільською місцевою прокуратурою на території Мурованокуриловецького району на захист інтересів держави заявлено 10 позовів на загальну суму 318,5 тис.грн. Зокрема, у сфері земельних відносин – 6 позовів на суму 252,5 тис.грн., у бюджетній сфері – 2 позови на суму 58,9 тис.грн., в сфері захисту прав дітей – 2 позови, один з яких на суму 7,7 тис.грн. та 1 – про зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії.

У 2017 році Мурованокуриловецьким представництвом місцевої прокуратури на захист інтересів держави було заявлено 4 позови на загальну суму 133,6 тис.грн. Зокрема, у сфері земельних відносин 3 позови на суму 133,6 тис.грн., у сфері охорони дитинства – 1 позов про зобов’язання вчинити певні дії.

У сфері земельних відносин в 2018 році заявлено 6 позовів

Впродовж 2018 року судом задоволено 3 заяви заступника керівника Могилів-Подільської місцевої прокуратури про визнання спадщини відумерлою після смерті громадян на території Рівненської, Роздолівської та Немерченської сільських рад на загальну суму 172 тис.грн. На виконання рішень суду органами місцевого самоврядування, у встановленому законом порядку, зазначені земельні ділянки прийнято у комунальну власність територіальних громад.

Також  у поточному році судом задоволено три позовні заяви місцевої прокуратури в інтересах держави до ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області, Травнянської О.В., Байдацького В.П., Байдацької Е.С.,  Федорова В.В. про визнання наказів від 13.04.2017 про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства Травнянській  О.В., Байдацькому В.П., Байдацькій Е.С. на території Вищеольчедаївської сільської ради Мурованокуриловецького району недійсними та витребування земельних ділянок загальною площею 6 га та вартістю 80,4 тис.грн. у Федорова В.В.  Як було встановлено, у  порушення вимог ст. 121 Земельного кодексу України, на території Вищеольчедаївської сільської ради Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області в 2017 році у приватну власність  надано земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства Травнянській  О.В., Байдацькому В.П. та Байдацькій Е.С., які скористались таким правом раніше.

Рішення суду за вказаними позовами прокуратурою звернуто до примусового виконання.

Бюджетна сфера.

Могилів-Подільською місцевою прокуратурою за наслідками вивчення  стану сплати забудовниками до бюджету коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Мурованокуриловецького  району виявлено порушення на території Наддністрянської сільської ради. Зокрема установлено, що в с. Наддністрянське Гаєвською О.Ю. проведено будівництво об'єкту з вбудованими приміщеннями комерційного призначення кошторисною вартістю 293 тис.грн. Проте, всупереч вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, забудовник договір про пайову участь  не уклав та свої зобов'язання в частині сплати коштів у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села в розмірі 10 % від вартості будівництва, не виконав. З метою усунення порушень Могилів-Подільською місцевою прокуратурою в інтересах держави в особі Наддістрянської сільської ради до суду скеровано позовну заяву про стягнення із забудовника коштів пайової участі в розмірі 21,2 тис.грн. Рішенням суду від 30.08.2018 позов прокуратури задоволено у повному обсязі.

Крім того, у 2018 році Мурованокуриловецьким районним судом розглянуто позов місцевої прокуратури про стягнення заборгованості за кредитним договором з жителя с. Обухів  Гайди В.М., який вчасно не виконав взяті на себе зобов’язання згідно Кредитного договору, що призвело до ненадходження бюджетних коштів в розмірі 37,7 тис.грн. та порушення інтересів держави. Враховуючи те, що після скерування позову до суду та на час його розгляду Гайда В.М. добровільно погасив заборгованість – провадження в справі закрите.

У сфері охорони дитинства заявлено 2 позови, а саме про стягнення виплаченої тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, на суму 7,7 тис. грн., який перебуває на розгляді у районному суді, та про зобов’язання Мурованокуриловецької селищної ради вчинити дії по розробленню та затвердженню планів технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населення, а саме дитячих майданчиків, що розташовані на території смт. Муровані Курилівці, який за наслідками розгляду 11.01.2019 задоволений Вінницьким окружним адміністративним судом.

Реальне виконання

У 2018 році  виконано судове рішення про стягнення збитків на користь Степанківської сільської ради з СТ “Лідер” внаслідок неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки на суму 23 тис. грн.

Також на даний час з числа постановлених у 2018 році виконані  3 рішення про визнання спадщини відумерлою на суму  172,1 тис.грн.

До примусовго виконання звернуті 3 рішення про повернення на користь держави 3-х земельних ділянок загальною площею 6 га на території Вищеольчедаївської сільської ради.

Площа повернутих земель

За рішеннями судів, у 2018 році у власність сільських рад району передано 5,9 га земель, зобов’язано повернути на користь держави 6 га земель. Зазначені рішення перебувають на виконанні.

Забезпечення діяльності у сфері запобігання і протидії корупції, у т.ч як спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції поза межами кримінального провадження

Протягом 2018 року в Мурованокуриловецькому районному суді прокурорами Могилів-Подільської місцевої прокуратури забезпечено участь у розгляді 4 протоколів про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та 1 протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 КУпАП. За результатами розгляду вказаних справ  прокурором подано 4 апеляційні скарги на рішення Мурованокуриловецького районного суду.

Протягом 2018 року виконувачем обов’язків керівника місцевої прокуратури внесено подання про усунення вимог фінансового контролю щодо трьох посадових осіб, якими допущено розбіжності, неточності при заповненні даних електронних декларацій про доходи та витрати за 2017 рік. За результатом розгляду якого із вказаними особами проведено додаткове навчання щодо порядку заповнення електронних декларацій та роз’яснено положення законодавства України у вказаній сфері.

Також протягом вказаного періоду, під час перевірки поданих посадовими особами на території Мурованокуриловецького району електронних декларацій про доходи та витрати за 2017 рік виявлено несвоєчасне подання 3 особами електронних декларацій за 2017 рік, у зв’язку із чим за даними фактами направлено лист начальнику Управління захисту економіки у Вінницькій області Національної поліції України для проведення відповідної перевірки.

Пробація на території Мурованокуриловецького району

   Діяльність Мурованокуриловецького РС з питань пробації забезпечують: начальник Мурованокуриловецького РС з питань пробації Мельник А.В., ст. інспектор Мурованокуриловецького РС з питань пробації Шевчук Л.В.

Звільнення з випробуванням.

Станом на 01.01.2018 на обліку в Мурованокуриловецькому РС з питань пробації перебувало 23 засуджених, що звільнені від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України. В 2018 році постановлено на облік 21 засудженого до даного виду покарання, в т.ч. 2 неповнолітніх, знято 24 особи ( 5 неповнолітніх). На даний час перебуває на обліку 20 засуджених в тому числі 1 неповнолітній.

Обмеження волі.

Протягом 2018 року судами винесено 1 вирок щодо призначення покарання у вигляді обмеження волі відносно 1 особи. Мурованокуриловецьким РС з питань пробації 08.11.2018 Савчуку М.В. надано припис про направлення на відбування покарання. Савчук М.В. 11.11.2018 добровільно прибув до виправного центру, підтвердження про прибуття Савчука М.В. до установи надійшло до Мурованокуриловецького РС з питань пробації 13.12.2018 та вказаного числа направлено особову справу по місцю відбування покарання.

Заборона займатись певною діяльністю.

Станом на 01.01.2019 на обліку в Мурованокуриловецькому РС з питань пробації перебуває 1 засуджений. Протягом 2018 року на обліку перебувало 3 таких особи. 2 особи, що засуджені до вказаної міри покарання, відбули додаткові покарання та зняті з обліку

 

Громадські роботи.

Станом на 01.01.2019 на обліку Мурованокуриловецькому РС з питань пробації перебуває 1 засуджений до даної міри покарання. Протягом 2018 року постановлено на облік 5 засуджених, знято з обліку 4 особи по відбуттю покарання.

Виправні роботи.

На обліку в Мурованокуриловецькому РС з питань пробації особи, засуджені до даного виду покарання, не перебувають.

Штраф.

Протягом 2018 року та поточного року до Мурованокуриловецького РС з питань пробації розпорядження про виконання вироків, яких особи засуджувались до штрафу, не надходили. Вказані особи на обліку не перебувають.

Розгляд звернень та особистий прийом громадян

Робота з розгляду звернень та особистого прийому громадян в Могилів-Подільській місцевій прокуратурі організована відповідно до вимог Конституції України, Закону України  “Про звернення громадян” та відомчих нормативних актів.

Впродовж 2018 року до Мурованокуриловецького представництва Могилів-Подільської місцевої прокуратури надійшло 40 звернень  громадян, що на 19 менше, ніж у 2017 році.

Через відсутність передбачених законом повноважень щодо розгляду певного кола питань 13 звернень переслано за належністю для розгляду по суті відповідному органу влади чи контролю.

Із загального числа звернень, що надійшли до прокуратури у 2018 році, безпосередньо  оперативними  працівниками  вирішено  27, з яких задоволено  4, по 20  надано роз’яснення, у 2-х відмовлено в задоволенні, 1 звернення виключено із обліку в зв’язку із внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Упродовж 2018 року задоволено 4 звернення громадян, що становить   14 % від числа вирішених.

Так, за зверненнями Рівненської, Роздолівської та Немерченської сільських рад упродовж 2018 року Могилів-Подільською місцевою прокуратурою було підготовлено та скеровано до Мурованокуриловецького районного суду 3 заяви про визнання спадщини відумерлою після смерті громадян, які за наслідками судового розгляду судом задоволені. На виконання рішень суду органами місцевого самоврядування земельні ділянки прийнято у комунальну власність територіальних громад.

Також прокуратурою задоволено звернення начальника управління праці та соціального захисту населення Мурованокуриловецької районної державної адміністрації щодо  вжиття  заходів   представницького характеру в  інтересах  держави та заявлено позов про стягнення виплаченої тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Наразі позовна заява перебуває на розгляді у Мурованокуриловецькому районному суді.

У 2018 році  оперативними  працівниками  на  особистому  прийомі  прийнято 108 громадян, з  яких  44  заступником керівника місцевої прокуратури.

Протягом 2018 року прокурорами скеровано 10 інформацій в органи влади, опубліковано 25 виступів в засобах масової інформації, з яких 8 – в друкованих ЗМІ, 11– в електронних ЗМІ, 6 – через мережу Інтернет.

 

Заступник керівника

Могилів-Подільської місцевої

Прокуратури радник юстиції                                                    В.В. Грималюк

 

 

 « повернутися до списку новин