Мурованокуриловецька
районна рада

Щодо надання пропозицій до проекту ЗУ "Про внесення змін до Конституції України".

Переглядів: 355

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо територіальної організації влади)»

 

 

№ з/п

Чинна редакція

Запропоновані законопроектом зміни

  1.  

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

 

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

 

       2.

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

29) утворення і ліквідація, встановлення і зміна меж районів і областей; найменування і перейменування поселень, районів, областей;

      3.

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

Виключити

      4.

 Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

 

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

 

      5.

13) територіальний устрій України;

 

13) засади адміністративно-територіального устрою України;

       6.

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

 

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

 

       7.

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Стаття 118. Виконавчу владу в районах і областях, у Києві та Севастополі здійснюють префекти.

 

      8.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Виключити

      9.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

Виключити

     10.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Префекта призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України у порядку, визначеному законом.

 

       11.

Відсутня

Строк перебування префекта на посаді в одній адміністративно-територіальній одиниці не може перевищувати трьох років.

 

      12.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Префект під час здійснення своїх повноважень відповідальний, підзвітний та підконтрольний Кабінетові Міністрів України.

 

     13.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Виключити

     14.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Виключити

      15.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Виключити

      16.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Виключити

     17.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

 

Виключити

      18.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

Стаття 119. Префект на відповідній території:

 « повернутися до списку новин