Мурованокуриловецька
районна рада

Звіт про роботу комунальної установи “Мурованокуриловецький районний методичний кабінет” за 2019 рік

Переглядів: 1657

 

 

 

З січня по 19 вересня 2019 року в РМК працювало 5 працівників на 5 ставок, з 20 вересня 2019 року – 5,5 працівників, які організовували методичну та науково-дослідницьку роботу для педпрацівників району за різними напрямками. До управління структурними підрозділами методичної служби району залучалися керівники РМО, творчо працюючі учителі.

У 2019 році КУ «Мурованокуриловецький РМК» та заклади освіти працювали на завершальному етапі роботи над актуальною для сьогодення освіти науково-методичною проблемою «Вдосконалення педагогічної майстерності вчителя – важливий чинник креативної освіти для розвитку інноваційної особистості та реалізації напрямків національно-патріотичного виховання»,  яка була  спрямована  на  підвищення професійної  компетентності та формування життєвих компетентностей школярів.

Методисти, керівники районних методичних структур протягом 2019  року спрямовували свою діяльність на навчально-методичне забезпечення викладання предметів, опрацювання сучасної законодавчої бази шкільної освіти, упровадження Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи,  забезпечення методичного супроводу викладання предметів, вивчення й узагальнення педагогічного досвіду, аналіз результатів освітнього процесу, запровадження використання інформаційно-комунікаційних технологій і програмних засобів в освітній, методичний та управлінський процеси.
       Колективне керівництво методичною роботою здійснювала науково-методична рада, на засіданнях якої обговорювались плани роботи районних методичних об’єднань, інформація про підсумки проведення моніторингів стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів, підсумки проведення районних предметних олімпіад, конкурсу «Учитель року», звіти методистів про підсумки методичної роботи, обговорювались методичні розробки педагогічних працівників.
Формування  професійної  компетентності  педагогічних  працівників  здійснювалось на  основі  комплексу  взаємопов’язаних  організаційно-педагогічних,  науково-методичних заходів, що передбачали як шкільний та районний рівні (семінари, тренінги, методичні об’єднання,  майстер-класи,  методичні сесії, школи  педагогічного  досвіду тощо).
Упродовж 2019 року районним методичним кабінетом організовано та проведено:
28 засідань районних методичних об’єднань;
33 семінари-практикуми;
2 майстер-класи;
3 методичні сесії;
1 педагогічну сесію;
1 фестиваль педагогічної майстерності;
2 не (конференції) «міні-EdCamp»;
4 семінари-тренінги;
2 круглі столи;
2 семінари – екскурсії;
1 виїзне засідання РМО.
 
         Усі  методичні  заходи були спрямовані  на   озброєння вчителів  новими  знаннями,  методами, технологіями, що дозволяють перебудувати  освітній  процес відповідно до нових вимог і підходів. Слід відмітити, що переважна більшість засідань методичних об’єднань носили практичний характер, проходячи у формі ділової гри,  тренінгів, майстер-класів.
 Запроваджені форми методичної роботи дали змогу створювати умови для неперервної освіти педагогічних кадрів, надали їм наукову і методичну допомогу в фаховому вдосконаленні, дозволили апробувати та впроваджувати нові педагогічні технології, забезпечувати школи методичною допомогою з цих питань, організовувати різні форми підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних працівників відповідно до їхніх запитів і замовлень.
Із  метою  підвищення  компетентності  педагогів  щодо  використання  інноваційних освітніх  технологій  у  роботі  з  дошкільнятами протягом 2019 року проведено  3 семінари-практикуми для вихователів  закладів   дошкільної   освіти      на   базі    ЗДО с. Обухів «Мнемотехніка в освітньому процесі», ЗДО № 2 смт Муровані Курилівці «Соціально-економічна освіта дошкільників - крок в європейське майбутнє», ЗДО с. Вищеольчедаїв «Розвиток здоров’язбережувальних  компетентностей  дітей дошкільного віку»  та 2 засідання районного методичного об’єднання. 26 листопада та 04 грудня 2019 року на базі ЗДО № 1 «Дзвіночок» смт Муровані Курилівці  проведено семінар-практикум  для завідуючих ЗДО та директорів навчально-виховних комплексів, а також вихователів ЗДО  на тему «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти».
        Із   метою  підвищення  методичного  та  практичного  рівнів  професійної компетентності  вчителів початкової школи  району, реалізації основних положень концепції Нової української школи, протягом року проведено ряд методичних заходів із педагогами району.                       
          Для заступників директорів з навчально-виховної роботи у квітні проведено семінар-практикум на базі СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів «Розвиток професійної компетентності вчителя в умовах упровадження Нової української школи».
        У  червні 2019 року проведено семінар-презентацію вчителів початкових класів на тему: «Здобутки та перспективи навчання в Новій українській школі»  на базі ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» на якому вчителі 1-их класів ділились досвідом  роботи  з впровадження концепції Нової української школи.
Комунальною установою «Мурованокуриловецький РМК» та тренером по НУШ Паламар О.В.  з 20 по 22 серпня та з 30 по 31 жовтня 2019 року для вчителів 4 класів закладів загальної середньої освіти району було організовано та проведено тренінгові заняття, під час яких вони ознайомилися із головними положеннями концепції «Нової української школи», Державним стандартом початкової освіти, компетентнісними методиками навчання і виховання молодших школярів.
Тренером від Британської Ради, вчителем англійської мови НВК с. Конищів  Самоляк О.В. з 29.10. по 31.10. 2019 року   проведено навчальні тренінги для вчителів англійської мови, які викладатимуть предмет у 3-4 класах Нової української школи «Реалізація завдань НУШ в початковій школі на уроках іноземної мови».
           З метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів  щодо реалізації завдань нового Державного стандарту початкової освіти, концепції Нової української школи протягом 2019 року організовано проходження підвищення кваліфікації для: 
-    20 директорів закладів загальної середньої освіти району;
-   21 вчителя англійської мови, які навчатимуть учнів третіх-четвертих класів   у 2020/2021 навчальному році;
-  21 вчителя четвертих класів, які навчатимуть учнів 1 класу в 2020/2021 році.
Методична  служба  району  значну  увагу  приділяла  науково  –  методичному супроводу  реалізації  концепції  Нової української школи,  Державним  стандартам  початкової, базової  і  повної  загальної освіти та оновленим програмам початкової освіти.  На сайті РМК розміщені нормативні та інструктивно  –  методичні матеріали.
З метою розвитку і вдосконалення системи ступеневої освіти  та довузівської підготовки, співпраці з ВНЗ  області, упровадження  ефективних форм і методів роботи з талановитою молоддю, у 2018-2019 навчальному році організовано зустріч учнів 10-11 класів ЗЗСО з викладачами Вінницького державного педагогічного університету. Круглий стіл для вчителів георафії «Особливості викладання курсу «Україна і світове господарство» в 9 класі»,  за участю викладачів географічного факультету Вінницького ДПУ Корінного В.І. та Кирилюка Л.М., проведено у січні 2019 року. У квітні 2019 року було проведено семінар-навчання для учителів фізики ЗЗСО району на тему: «Застосування хмарних сервісів в освітньому середовищі» за участю  викладачів  факультету математики, фізики і технологій  Вінницького ДПУ  Заболотного  М.Ф., Маклюка М.О., Макліцької Н.Ф.
Протягом травня-серпня проведено районний тур  обласного конкурсу «Творча скарбничка - 2019» у номінаціях:   «Формування предметних компетентностей в курсі біології 9 класу», «Формування предметних компетентностей в курсі географії 9 класу», «Формування предметних компетентностей в курсі хімії 9 класу».
Участь у конкурсі взяли  Гора А.М. - вчитель географії ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1», Паскал Л.В. -  вчитель біології ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1», Луп’як Г.М. -  вчитель географії НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Рівне, Гринько Л.М. – вчитель біології НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Рівне, Страпачук Я.І. – вчитель хімії СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт Муровані Курилівці, Кващенко А.В. – вчитель хімії НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Лучинець.
На базі ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» 28 серпня 2019 року організовано та проведено серпневий методичний захід у формі (не) конференції  (міні EdCamp) для  вчителів філологічних, суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін під назвою «Сучасна українська школа: крок назустріч мрії».
   У (не) конференції  (міні EdCamp)  взяли участь педагоги із м. Жмеринка та Могилів-Подільського району, які презентували  свою роботу з тем:
  • «Шлях до серця дитини» - Шевченко Ольга, заступник директора з НВР НВК № 4, вчитель англійської мови м. Жмеринка,
  •  «Освітній хакатон» - Коробкова Яна, вчитель географії Хоньковецької СЗШ І-ІІІ ст. Могилів-Подільського району, переможець всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019» в номінації «Географія»;
  •   «Комп’ютерна підтримка щкільних курсів математики  та фізики за допомогою програми «Geogebra» - Кузір Геннадій, вчитель інформатики НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей»    м. Жмеринка.
  Завершальним етапом (не) конференції (міні EdCamp) стала панельна дискусія «Сучасна українська школа: крок назустріч мрії», проведена модераторами Миколою Заболотним та Оксаною Країло, вчителями НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Лучинець. Під час дискусії було обговорено питання «Освітнє середовище - чи важливий цей фактор?» (презентатор Лариса Вудвуд); «Кадри вирішують все. Вчитель мрії – який він?» (презентатор Аліса Козловська, лідер учнівського врядування); «Хто і як має оцінювати якість освітніх послуг» (презентатор Заболотний Микола). Думки з даних питань висловили  експерти та педагоги району.
З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків у період з 18 по 22 листопада 2019 року на базі закладу загальної середньої освіти «Мурованокуриловецька школа-ліцей  № 1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» проведено І (зональний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020»  в таких номінаціях: «Початкова освіта», «Зарубіжна література», «Хімія», «Історія». І тур Конкурсу в номінації «Образотворче мистецтво» проведено 21 листопада 2019 року на базі навчально-методичного кабінету відділу освіти Барської райдержадміністрації.
Учасниками І туру Конкурсу стали 14 педагогів із 6 закладів загальної середньої освіти району.
          В І (зональному) турі Конкурсу в номінації «Початкова освіта» взяли участь 7 вчителів     початкових     класів    із  п’яти     закладів     освіти:    Головатюк А.Б, Загородна О.М., Карук А.В.(ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької  районної ради Вінницької області»), Ксьондз О.А     (СЗШ І-ІІІ ст. № 2   смт      Муровані    Курилівці),        Бурковська Л.А.   (СЗШ    
І-ІІІ ст. с. Вищеольчедаїв),    Вавшко Т.В.    (СЗШ І-ІІ ст. с. Степанки),   Бронь М.П. (НВК с. Наддністрянське).
          На участь у Конкурсі в  номінації «Хімія» було подано  заяви тьох вчителів хімії:  Бронь В.В. (НВК с. Наддністрянське), Кващенко А.В. (НВК с. Лучинець), Самохвал О.Г. (СЗШ І-ІІ ст. с. Степанки).    В І турі  взяли участь всі вчителі, які зареєструвались на сайті  Конкурсу.
           В номінації «Зарубіжна література» І (зонального) туру  всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» взяли участь 2 вчителі зарубіжної літератури: Боржемська Л.Й. (ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»), Данчевська Н.Б. (СЗШ І-ІІІ ст. с. Вищеольчедаїв).
            У І турі Конкурсу «Учитель року-2020» в номінації «Історія» взяв участь вчитель історії НВК с. Лучинець Басістий І.В.
            В номінації «Образотворче мистецтво» участь взяла вчитель образотворчого мистецтва СЗШ І-ІІ ст. с. Степанки Мацько Я.П.
   За підсумками набраних балів та відповідно до протоколів засідання журі, переможцями (І місце)  Конкурсу «Учитель року - 2020» стали:
- в номінації  «Початкова освіта» - вчитель ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» Головатюк Алла Борисівна, в номінації «Хімія» -  вчитель СЗШ І-ІІ ст.
с. Степанки Самохвал Ольга Григорівна, які  візьмуть участь у обласному (регіональному) турі Конкурсу.
          Протягом 2019 року значна увага  приділялась підготовці випускників закладів освіти до ДПА та ЗНО. Організовано та проведено навчання для вчителів з предметів з яких випускники здають ДПА та ЗНО.
Методистами районного методичного кабінету протягом року проведено  моніторинги: стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії, фізичної культури;  стану викладання літературного читання в 2-4 класах»; стану реалізації основних положень Нової української школи; організації освітнього процесу в ЗДО.  Результати моніторингів детально проаналізовані на раді РМК, нарадах для керівників закладів освіти, узагальнені наказами та аналітичними довідками.
Робота  з  обдарованими,  талановитими,  здібними  дітьми  –  важливий  напрям  у діяльності  районного  методичного  кабінету.  Методисти   упродовж року забезпечували організаційний  і  методичний  супровід  щодо  підготовки  школярів  району  до  участі  у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах та інших конкурсах.
У 2019 році з 08 листопада по 21 грудня на базі  СЗШ  І-Ш ст. № 2  смт Муровані Курилівці було проведено ІІ етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з 16 предметів.
За підсумками  роботи районного журі по перевірці робіт встановлено, що на  ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад було заявлено 259 учасників, з яких прибуло – 230 учнів.
Усього учасниками районного етапу  олімпіад завойовано 80 призових місць, в тому  числі: 19 учнів зайняли 1 місце, 29 - друге, 32 - третє (57 – селищні заклади, 23 – сільські).
У 2019 році 8  учнів закладів освіти району стали переможцями обласних етапів олімпіад:
- Козловська Аліса - учениця 8 класу ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1» - І місце в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії;
- Росоха Діана -  учениця  10  класу  ЗЗСО «Мурованокуриловецька     школа-ліцей   №  1» - ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології;        
- Альошечкін Ярослав -  учень 11  класу  Мурованокуриловецької загальноосвітньої  санаторної  школи-інтернату І-ІІІ ст. Вінницької обласної Ради – два ІІ місця в обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад  з біології та екології;
- Гончар Сергій  -  учень  10  класу  Мурованокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ст. Вінницької обласної Ради  - ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології;
- Деркач Вікторія - учениця 10 класу СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів - ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології;        
- Білик Валерія – учениця 10 класу   ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1» -  ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови;
- Слободянюк Анастасія  - учениц я 10 класу ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1» - ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови.
            Учениця 8 класу ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1» Козловська Аліса взяла участь у IV етапі  Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії і виборола ІІІ місце.
             Слободянюк Анастасія  - учениця 10 класу ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1» виборола ІІІ місце в обласному, VI місце в національному  та взяла участь у Міжнародному фіналі змагань   з    усного     математичного    рахунку    «Прангліміне»,   який відбувся в м. Таллін.
З метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді у жовтні 2019 року організовано та  проведено І та ІІ  етапи Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У І етапі взяли участь 311 учнів, у ІІ етапі -  40   учнів.  Вибороли призові місця 13 учнів.
Переможцями обласного етапу конкурсу стали:
         - Химич Ярослава, учениця 11 класу СЗШ І-ІІІ ст.  № 2 смт Муровані Курилівці (ІІІ місце) та Боднар Дар’я, учениця 6 класу ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» (ІІІ місце).
   09 листопада 2019 року проведено ІІ (районний) етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У ІІ етапі взяли участь 60 учнів 3-11 класів, з них: 24 з селищних закладів освіти, 36 із сільських. Переможцями районного етапу стали 23 учні.         Троє учнів закладів загальної середньої освіти району взяли участь у обласному етапі конкурсу.  Бриндак Каріна, учениця 7 класу СЗШ І-ІІІ ст.  № 2 смт Муровані Курилівці виборола ІІІ місце і запрошена для участі в IV етапі.
         Враховуючи важливість міжкультурного діалогу і багатомовності, 15 листопада 2019 року на базі СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт Муровані Курилівці проведено районний етап обласного конкурсу декламаторського мистецтва в номінації «Польська поезія», присвяченого польському поетові Юліушу Словацькому серед учнів 6-9 класів закладів загальної середньої освіти, у яких вивчається польська мова. Участь взяли ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» та Мурованокуриловецька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради.
  Упродовж 2019 року активізовано  роботу  щодо  залучення   учнів  до  участі  у   Всеукраїнських інтерактивних  конкурсах    «Геліантус»,  «Соняшник»,  «Кенгуру», «Левеня»,  «Sunflower», які  є вагомим  підґрунтям  для  участі  в  олімпіадах  на  різних  рівнях.
        - У   природознавчій грі “Геліантус - 2019”   взяли участь  49 учнів;  
        -  українознавчій грі «Соняшник» – 594 учасники;
  • математичному конкурсі «Кенгуру» – 364учні;
  • фізичному конкурсі «Левеня» – 68 учнів;
  • зі світової літератури «Sunflower» - 29 учнів.
          Із метою залучення молоді до наукового пошуку, стимулювання активної участі у науково–дослідницькій, краєзнавчій  діяльності організовано участь в обласній науково-практичній конференції «Експериментальне дослідництво в галузі зоології  та   тваринництва»     (Мацько    Вікторія,    учениця 9 класу    СЗШ    І-ІІ ст.с. Степанки – ІІ місце), обласному історико-краєзнавчому конкурсі «Вінниччина: славетні та визначні сторінки минулого» (Заболотний Віталій, учень 9 класу НВК с. Лучинчик - ІІ місце; Серветнік Іван, учень 11 класу НВК
с. Конищів -ІІІ місце); обласному історико-краєзнавчому конкурсі «Моє Поділля»  (СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт Муровані Курилівці, СЗШ І-ІІІ ст. с. Вищеольчедаїв, НВК с. Вербовець, НВК   с. Наддністрянське,  НВК с. Конищів, НВК с. Лучинець, НВК с. Жван, РБДЮТ); обласному етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» (НВК с. Вербовець, НВК с. Жван, НВК  с. Наддністрянське,  ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокурилдовецької районної ради Вінницької області», РБДЮТ).
      У січні 2019 року організовано участь команд учнів Мурованокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради, ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області», СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт Муровані Курилівці  в обласній інтерактивній історичній грі-квест «Єднання заради незалежності».
         20 учнів закладів освіти району взяли участь в 30-ій обласній краєзнавчій олімпіаді учнівської молоді «Моя Вінниччина».
 Протягом  року організовано участь учнів закладів освіти і у конкурсах природоохоронної тематики:
- обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фестивалю “В об’єктиві натураліста -2019» (СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів - ІІІ місце, СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт Муровані Курилівці – одне ІІ місце, три ІІІ місця, НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Рівне – ІІ місце, НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Жван – ІІІ місце, СЗШ І-ІІІ ст. с. Немерче – ІІІ місце, Мурованокуриловецька санаторна школа –інтернат І-ІІІ ст. ІІ, ІІІ місця);
- обласному  етапі  Всеукраїнського конкурсу «День рослин- 2019»     (СЗШ
І-ІІІ ст. № 2 смт Муровані Курилівці  - два ІІ місця, одне ІІІ місце, СЗШ І-ІІІ ст.
с. Обухів – ІІ місце);
   - обласному етапі акції «День юного натураліста» (СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт Муровані Курилівці);
  - обласному етапі ХІІ Міжнародного екологічного конкурсу «Ось мій рідний край, ось мій рідний дім» (НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Галайківці – три І місця, НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Рівне – ІІІ місце, НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Жван – ІІІ місце).
          - обласному конкурсі дитячого малюнка «Вода для всіх – 2019» (СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт Муровані Курилівці -  І місце).
  На виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2016 року за № 199-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року», з 03 по 14 червня 2019 року організовано роботу 6-ти літніх мовних загонів на базі ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 (англійський профіль – 2 загони),     СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт Муровані Курилівці (англійський профіль – 2 загони), СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів (французький профіль – 1 загін) та  НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Жван (англійський профіль). 
Упродовж 2019  року районний методичний кабінет та заклади освіти району значну увагу приділяли організації та проведенню заходів із національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді. З учнівською молоддю організовано заходи, спрямовані на вшанування Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Гідності та Свободи та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня добровольця, Дня пам`яті жертв політичних репресій, Дня пам’яті та примирення, Дня пам’яті загиблих у Другій світовій війні, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні та інші виховні заходи.
З метою використання виховного потенціалу волонтерського руху протягом року організовано доброчинні акції:
-  «Об’єднаймо наші серця, рятуючи Україну» (ГО Мольфар).
- «Зігрій хоробре серце воїна» (ГО Мольфар).
        Упродовж 2019   організовано та проведено районні етапи:
-  другого обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія - 2019» в рамках обласного мистецького фестивалю учнівської та вчительської творчості «Проліски надії - 2019». У конкурсі взяли участь 60 учасників, з них у номінації «Художнє читання» - 30  та у номінації «Вокал» - 30 учасників із 15 закладів загальної середньої освіти району. Із 10 учнів, які представляли наш район на обласному конкурсі, 8 стали переможцями:
 - Костянець Софія, учениця 9 класу ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1»  -  І місце  в номінації «Вокал»,         
 - Храпко Ярослава, учениця 5 класу  СЗШ І-ІІІ ст. №2 смт Муровані Курилівці  - ІІІ місце  в номінації «Вокал»,
- Закрицька Вікторія, учениця 8 класу СЗШ І-ІІІ ступенів с. Вищеольчедаїв  - ІІІ місце  в номінації «Вокал»,
- Білик Віталіна, учениця 10 класу СЗШ І-ІІІ ступенів с. Обухів - ІІІ місце  в номінації «Вокал»,
- Цихончук Денис, учень 7 класу ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1» - ІІ місце в номінації «Художнє читання»,
- Перейма Діана, учениця 10 класу Мурованокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ст. Вінницької обласної Ради - ІІ місце  в номінації «Художнє читання»;
- Габрійчук Ярослав, вихованець  гуртка КЗ «Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» - ІІ місце  в номінації «Художнє читання»,
- Мурга Ангеліна, вихованка  КЗ «Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» - І місце  в номінації «Художнє читання».
-  обласного фестивалю вчительської та учнівської творчості «Проліски надії – 2019». У фестивалі взяли участь колективи та окремі виконавці із 16 ЗЗСО району, Мурованокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради та КЗ «Мурованокуриловецький РБДЮТ». Учасниками фестивалю стали 189 учнів та 58 працівників закладів освіти.    Учасниками зонального фестивалю «Проліски надії – 2019» стали 46 учнів та 65 працівників закладів освіти.
  •  Всеукраїнського конкурсу екологічних агітбригад «Земля наш спільний дім»     (СЗШ І-ІІІ ст. № 2 смт Муровані Курилівці,     СЗШ І-ІІ ст.
с. Степанки, СЗШ І-ІІІ ст.  с. Вищеольчедаїв, СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів, НВК с. Рівне, Мурованокуриловецька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради»). І місце у конкурсі зайняла агітбригада НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Рівне, яка гідно представила район на обласному конкурсі, виборовши ІІ місце.
-   Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», в якому взяли участь 5 команд: ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа–ліцей №1», Мурованокуриловецька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст., НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Рівне, НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с.Конищів, НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Лучинець.
І  місце виборола команда «Нова ера» ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа–ліцей №1», яка представляла наш район на обласному етапі і  зайняла ІІ місце.
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),  в якій взяли участь 6 роїв: ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа–ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області», Мурованокуриловецька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. Вінницької обласної Ради, СЗШ І-ІІІ ст. №2 смт Муровані Курилівці, НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Рівне, СЗШ І-ІІІ ст. с. Вищеольчедаїв та СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів.      Переможцями районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») у загальному заліку визнано  І місце – рій «Патріоти» СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів.
- Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (молодша та середня вікові групи). У конкурсі взяли участь шість закладів освіти району: ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області», СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів, НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Наддністрянське, НВК   «ЗНЗ-ДНЗ» с. Жван,    НВК «ЗНЗ-ДНЗ»  с. Лучинець,   НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Лучинчик. На обласний етап подано матеріали ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1», НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Наддністрянське.
- обласного фестивалю-конкурсу «Колискова пісня», в якому взяли участь ЗДО № 2 «Сонечко» смт Муровані Курилівці, ЗДО с. Вищеольчедаїв, ЗДО с. Обухів, НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Лучинчик та НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Морозівка. Учасниками обласного конкурсу    стали       представники    від    ЗДО с. Вищеольчедаїв,    НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Лучинчик, які вибороли два ІІІ місця.
До професійного свята працівників освіти організовано творчу виставку працівників закладів освіти району «Струни душі» (районний Будинок культури «Жовтень»).
У жовтні 2019 року організовано та проведено семінар-практикум класних керівників 7-х та 8-х класів з елементами тренінгу «Інноваційні форми роботи класних керівників. Проведення заходів з питань безпечної міграції та профілактики торгівлі людьми за матеріалами програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області»).
На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 25.09.2019 № 506 ««Про проведення обласного Відкритого регіонального фестивалю творчості педагогів та учнівської молоді «Палітра авторського слова» організовано участь учителів української мови (Колядич І.І. – НВК с. Рівне та Семенюк Т.П. – НВК с. Наддністрянське)  та учениці 11 класу Мурованокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради  Перейми Діани  у даному фестивалі.  Перейма Діана стала переможницею даного фестивалю.
На базі Мурованокуриловецької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Вінницької обласної Ради 04 грудня 2019 р. проведено педагогічну сесію для класних керівників 8-11 класів та практичних психологів «Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі».
         10 грудня 2019 року на базі  ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей № 1 Мурованокуриловецької районної ради» організовано та проведено  районну батьківську конференцію ««Взаємозв’язок школи і родини -  головна умова успішного виховання  особистості»
        Вивчено та підготовлено рішення колегії відділу освіти райдержадміністрації  «Про систему виховної роботи в закладах загальної середної освіти району». 
        Методичним кабінетом протягом року приділялась значна увага розвитку спортивних інтересів учнів закладів загальної середньої освіти району.
Протягом  січня – травня 2019 року організовано та проведено районну  Спартакіаду  серед  збірних команд шкіл у таких видах змагань: легка атлетика, Старити надій, футзал (діти 2007-2008 р.н.)

Впродовж вересня – грудня 2019 року організовано проведення районної  Гімназіади  серед  збірних команд закладів загальної середньої освіти у таких видах змагань:футбол, настільний теніс, басскетбол, волейбол.

Для виявлення дітей пільгових категорій та захисту їх законних прав та інтересів у КУ «Мурованокуриловецький РМК» створено банк даних персоніфікованого обліку дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими можливостями.

Питання захисту соціальних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває на особливому контролі відділу освіти райдержадміністрації і щорічно розглядається на нарадах керівників закладів освіти району, засіданнях колегії відділу освіти райдержадміністрації.

Станом на 01 грудня 2019 року на обліку відділу освіти райдержадміністрації, які навчаються в закладах освіти району перебуває:

 4 дитини-сироти та 8 дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в 8 закладах загальної середньої освіти району (2 учня в НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Вербовець, 1 учень в СЗШ І-ІІІ ст. с. Вищеольчедаїв, 1 учень в ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа – ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області», 1 учень в НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Конищів, 1 учень в НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Рівне, 2 учня в НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Курашівці, 3 учня в НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Бахтин, 1 учень в НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Михайлівці.

109 дітей з інвалідністю віком від 0-18 років, з них 72 дитини охоплені навчанням та вихованням у закладах освіти району.

Для дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування в червні 2019 року управлінням праці соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з відділом   освіти    райдержадміністрації     організовано    екскурсії до

м. Вінниці для відзначення «Дня сім’ї та захисту дитини» та в грудні 2019 року діти відвідали новорічну ялинку, а також переглянули виставу у Вінницькому Академічному музично-драматичному театрі  ім. М.К. Садовського. 

Протягом звітного періоду 2019 року за клопотанням служби у справах дітей райдержадміністрації одного батька позбавлено батьківських прав відносно двох дітей Підопригори Руслана Богдановича 01.06.2014 р.н., який був вихованцем НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Конищів та Підопригори Анастасії Богданівни 16.07.2017р.н. Справу розглянуто та задоволено у судовому порядку.      

Що стосується дотримання майнових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, то всі статусні діти проживають у будинках своїх опікунів.

Двічі на рік діти даних категорій проходять поглиблений медичний огляд. Відділ освіти райдержадміністрації співпрацює з зазначеного питання з КНП «Мурованокуриловецька центральна районна лікарня».

Спільно з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створено та щоквартально оновлюється банк даних сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах.

Станом на 31.12.2019р. нараховується 114 сімей, в яких виховується 310 дітей.
           У 2019 н.р. в психологічній службі системи освіти району працювало 8 осіб:      1 – методист з психологічної служби РМК, 7 -  практичних психологів.
        З метою підвищення фахового рівня працівників психологічної служби та обміну досвідом між практичними психологами упродовж 2019 року проведено 2 засідання районних методичних об’єднань практичних психологів та  2 наради.
З метою вивчення рівня впровадження програм соціально-педагогічної і психологічної роботи з профілактики насильства, конфліктів та булінгу в учнівському середовищі з використанням медіації та підвищення ефективності діяльності практичних психологів закладів загальної середньої освіти району у березні 2019 року практичними психологами закладів загальної середньої освіти району проведено моніторинг вивчення  стану впровадження освітнього тренінгу «Базові навички медіатора служби порозуміння закладу освіти».
        14 листопада 2019 року проведено практичний семінар з практичними психологами закладів загальної середньої освіти району «Попередження булінгу в учнівському колективі» на базі ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області».
На засіданні колегії відділу освіти, яка відбулася  26 жовтня 2019 року, було заслухано питання   «Про хід виконання Плану заходів щодо розвитку психологічної служби району на період до 2020 року».
       Зростанню  рівня  педагогічної  майстерності  освітян  сприяли  курси  підвищення кваліфікації,  для  проходження  яких  створені  відповідні  умови.      
        Цьому  сприяв  добре налагоджений зв'язок РМК  із керівниками шкіл, педпрацівниками та КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».
        Упродовж  2019 року організовано проходження курсів підвищення кваліфікації для 113 педагогічних працівників.
   Протягом 2019 року організовано та проведено районний  етап конкурсу  «Шкільна бібліотека - 2020».
  У районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» взяли участь 3 заклади загальної середньої освіти району в таких номінаціях:
-  «Бібліотекар – територія читання» -  НВК «ЗНЗ – ДНЗ» с. Конищів, 
с. Лучинець ( бібліотекарі Оринська О.М., Пірус А.В,);
- «Модель бібліотеки Нової української школи» - ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» ( бібліотекар Кушнір А.І.).
Враховуючи визначені критерії оцінок, змістовність та творче оформлення наданих матеріалів, районний оргкомітет Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека - 2020” визнав кращими у 2019-2020 навчальному році  роботу шкільного бібліотекаря в такій номінації:
- «Модель бібліотекаря Нової української школи» - ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа-ліцей №1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» ( бібліотекар Кушнір Алла Іванівна ).
        В  2018-2019 н.р було атестовано 77 педпрацівників і 14 керівників закладів освіти. 
       Для  підсумків  атестації педпрацівників, що атестувалися в 2018-2019 н.р. враховувалась якість навчання  і  виховання школярів  та дошкільників, участь педпрацівників в роботі семінарів та методичних об’єднань, підготовка та участь учнів в районних та обласних олімпіадах.
          В березні 2019 року на базі ЗЗСО «Мурованокуриловецька школа–ліцей № 1 Мурованокуриловецької районної ради Вінницької області» було проведено фестиваль педагогічної майстерності педпрацівників, на якому ділилися досвідом роботи та творчими знахідками  вчителі з вищою категорією та званнями старший вчитель, вчитель-методист,  що атестувалися в 2018-2019 н.р.
Методисти РМК та педагоги району активно залучаються до роботи у обласних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях. 
Аналіз проведеної роботи за рік засвідчує удосконалення системи методичної роботи на місцях, що сприяло професійній самореалізації освітян через  включення їх у фахові конкурси, виставки, презентації, підготовку семінарів, засідань РМО, творчих груп.
 У 2019-2020  н.р.  методичний кабінет та заклади освіти району розпочали роботу  над  реалізацією     науково-методичної проблеми  «Розвиток  професійної  компетентності  педагогічних  працівників    як чинник  забезпечення  якісної  освіти  і  умова  формування  інноваційного  освітнього середовища».
Пріоритетними напрямками навчально-методичної роботи у 2019/2020н.р. є:
1)   здійснення методичного супроводу педагогічних працівників закладів освіти щодо модернізації освітнього процесу в контексті Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа»;
2)   навчання молодих педагогічних працівників;
3)   вивчення, узагальнення та систематизація передового педагогічного досвіду, його апробацію, поширення та впровадження в закладах освіти;
4)   систематичне оновлення системи роботи, постійне впровадження інноваційних форм та методів роботи;
5)   організацію роботи із талановитими та обдарованими учнями, організацію та проведення предметних олімпіад, конкурсів,   фестивалів, змагань;
        6 ) упровадження моніторингових процедур в  освітній  процес і методичну роботу з метою глибокого аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості освіти.
 
Директор Мурованокуриловецького РМК                                                                                       С.Г.Гришина
 


« повернутися до списку новин