Мурованокуриловецька
районна рада

Мурованокуриловецька районна рада оголошує добір кандидатів в присяжні Мурованокуриловецького районного суду

Переглядів: 361

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

взв’язку з закінченням 16.12.2019 терміну дії списку присяжних Мурованокуриловецького районного суду затвердженого рішенням 9 сесії районної ради  7 скликання від 16 грудня 2016 року №158 оголошує добір кандидатів в присяжні Мурованокуриловецького районного суду для формування нового списку присяжних.

Підстава: подання територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області від 13.09.2019 №02-23/1905.

Необхідна кількість присяжних - 15 осіб.

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Мурованокуриловецького районного суду, та виявили бажання бути присяжним, просимо подавати до 10 жовтня 2019 року  до Мурованокуриловецької районної ради за адресою: вул. Соборна, 74 такі документи:

 1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних  Мурованокуриловецького районного суду (див. зразок).
 2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1-4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання), або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки  та довідку про реєстрацію місця проживання.
 3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
 4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.
 5. Автобіографію.

Довідки за телефоном:  2-18-30.

Довідкова інформація:

 Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

 1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
 2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.
 3. Які мають не зняту чи непогашену судимість.
 4.  Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.
 5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 6. Громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років.
 7. Особи, які не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” присяжні, являються суб’єктами декларування та подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентство з питань запобігання корупції.

 

 

Зразок заяви на включення до списку

присяжних Мурованокуриловецького

районного суду (власноручно написана).

 

 

Мурованокуриловецька районна рада

_______________________________________________

_______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в присяжні у родовому відмінку)

 _______________________________________________                              (постійне місце проживання кандидата в присяжні)

________________________________________________  (контактний номер телефону)

_______________________________________________             (електронна адреса кандидата в присяжні)

________________________________________________________

________________________________________________________

(місце роботи та посада, яку займає кандидат)

З А Я В А

Прошу обрати мене до складу присяжних Мурованокуриловецького районного суду. Обставини, передбачені частиною другою статті 65 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя відсутні.

 Надаю згоду на обробку і використання моїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, а також оприлюднення відомостей стосовно мене як кандидата в присяжні  на офіційному сайті Мурованокуриловецької районної ради.

 До заяви додаються:

 • ксерокопія паспорта громадянина України (1-4 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата), або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки  та довідку про реєстрацію місця проживання ;
 • документ, що підтверджує відсутність судимостей;
 • документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
 • автобіографія.

___ ____________ _____                                                       ___________

(число)        (місяць)           (рік)                                                                 (підпис)

 

Сектор юридичного так кадрового 
забезпечення виконавчого апарату районної ради

 

 « повернутися до списку новин