Мурованокуриловецька
районна рада

ІНФОРМАЦІЯ фінансового управління Мурованокуриловецької райдержадміністрації про виконання районного бюджету за 2019 рік

Переглядів: 333

До загального фонду районного бюджету за 2019 рік надійшло доходів в сумі 192 510,3 тис.грн., що складає 95,4 відсотки до уточненого річного плану. Базової дотації  надійшло 8 515,8 тис.грн., що складає 100,0 відсотків до річного плану, дотаціі з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло – 7978,8 тис.грн. або 100,0 відсотків,  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло    в сумі 47 590,9  тис.грн. (100,0 відсотків), медичної субвенції – 17261,1 тис.грн. (100,0 відсотків).

Доходів без урахування трансфертів надійшло в сумі 47357,2 тис.грн. при уточненому річному плані  44 567,8 тис.грн., що складає  106,3 відсотки. За відповідний період минулого року власних доходів надійшло 42 489,6 тис.грн. Приведені дані свідчать про те, що в 2019 році надійшло доходів на суму 4 867,6 тис.грн. більше ніж у минулому році. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів без урахування трансфертів збільшуються в основному за рахунок податку та збору на доходи фізичних  осіб в сумі 4 216,1 тис.грн.;

Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень власних доходів 97,6 відсотків складає податок та збір на доходи фізичних осіб. В  2019 році по даному виду податку надійшло в сумі 46 208,1 тис.грн., що складає 105,7 відсотків до уточненого  річного плану. 

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування   поступило в сумі 928,8 тис.грн.

Важливим джерелом надходжень до загального фонду районного бюджету є адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надходження якого в бюджеті 2019 року склали в сумі 145,0 грн., що на  13,4 тис. грн. або 8,5 %  менше ніж  поступлення в 2018 році. 

 Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло в сумі 3,6 тис. грн, що на 16,0 тис.грн. менше ніж  надходження  за  2018 рік. 

Від плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності очікуються надходження в сумі 38,8 тис.грн.  В 2018 році по даному виду доходу  надійшло 46,0 тис.грн., що на  7,2 тис. грн. або 15,7 %  менше ніж  поступлення в 2018 році. 

Спеціальний фонд

До спеціального фонду районного бюджету надійшло доходів в сумі 4 657,7 тис.грн. , що складає 112,0 відсотки до уточненого річного плану. Доходів без урахування трансфертів надійшло в сумі 4 369,4 тис.грн., в тому числі власні надходження бюджетних установ в сумі 4 369,4 тис. грн. Видатки районного бюджету за 2019 рік становлять 188 771,9 тис. грн., що перевищує відповідний показник 2018 року на 938,0 тис.грн. Рівень виконання видаткової частини загального фонду районного бюджету за 2019 рік складає  в розмірі  92,7 відсотків уточненого плану на рік.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувалися у першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями,  інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету, відповідно до  статті 55 Бюджетного кодексу України.

   Виділено коштів на соціальні виплати по загальному фонду районного бюджету в сумі 56 522,9 тис. грн., що на 7404,6 тис.грн., менше ніж у 2018 році.

    Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери по загальному фонду районного бюджету становлять 99 410,2 тис. грн., або  на 4770,2 тис.грн. більше 2018 року. Виділені кошти в повній мірі забезпечили реалізацію рішень уряду щодо рівня мінімальної заробітної плати протягом звітного періоду в розмірі  з 01 січня 2019 року - 4173 грн.

            Стовідсотково виділено кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування.

            Розмежовуючи видатки за економічними ознаками з детальним розподілом коштів,  за 2019 рік проведено видатків на придбання товарів і послуг (КЕКВ 2200) в сумі 16 615,2 тис. грн., з них:

            предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) в сумі 3 087,3 тис.грн.;

медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220) в сумі 440,214 тис. грн.;

продукти харчування (КЕКВ 2230) в сумі 939,5 тис. грн.;

оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) в сумі 2 187,8 тис. грн.;

            Видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень (КЕКВ 2250) складають 136,8 тис. грн.

            Проведено видатків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги (КЕКВ 2270) в сумі 9 625,2 тис. грн.

            Надано поточних трансфертів населенню (КЕКВ 2700)  в сумі 56 522,9 тис. грн.

Перераховано поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів в сумі 13842,4 тис. грн.           

На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет спрямовано коштів в сумі 743,6 тис. грн. Проведено відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 144,4 тис. грн.

                 Стовідсотково перераховано субвенцію з місцевого бюджету, яка надійшла на:

            – виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 41 813,6 тис. грн.

– на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 918,2 тис. грн.

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 1674,4 тис. грн.

– на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 10 354,3 тис.грн.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду районного бюджету за 2019 рік становлять 9831,3 тис. грн., що менше відповідного показника 2018 року на    тис.грн. Проведено поточних видатків в сумі 4040,7 тис.грн. в тому числі на оплату праці і нарахуваннчя на заробітну плату в сумі 107,5 тис. грн., продукти харчування в сумі 2 553,4 тис.грн., спожиті енергоносії в сумі 79,9 тис. грн., капітальних видатків в сумі 5 790,6 тис.грн. з них: придбання обладнання і предметів довгострокового користування  – 1 481,1 тис.грн., капітальний ремонт інших об’єктів – 50,0 тис.грн., реконструкція та реставрація – 2359,0 тис.грн., капітальні трансферти – 1900,5 тис. грн., з них  капітальні трансферти населенню – 1438,4 тис.грн.

            Проведено видатки на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших           форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 1438,4 тис. грн. за рахунок субвенції по доходах по коду 41050900 „Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” з  передачею коштів до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 1438,431 тис.грн.

 Проведено видатки на інвестиційні проекти за рахунок субвенції з  місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету   в сумі 1624,4 тис.грн.

Начальник райфінуправління                                                                 Г.М.Власова

 

Публічне представлення інформації фінансового управління Мурованокуриловецької райдержадміністрації щодо виконання районного бюджету за 2019 рік відбудеться 24 лютого 2020 року о 09 годині ранку у приміщенні районної державної адміністрації і районної ради.

 « повернутися до списку новин