Мурованокуриловецька
районна рада

Звіт про роботу комунального закладу "Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система " за 2018 рік

Переглядів: 4161

Основні завдання

Діяльність бібліотек КЗ «Мурованокуриловецька ЦБС»  в 2018  році  була  спрямована на створення комфортних умов для користувачів бібліотек,  атмосфери  неформального спілкування , збільшення довіри  у взаємовідносинах з користувачами. Бібліотекарі прислухаються до думок різних вікових та соціальних груп  жителів  територіальних громад.

Сьогодні бібліотеки  відіграють  велику роль  у становленні  громадянського суспільства, приймають активну участь у соціально-активному житті  територіальних громад.

Метою бібліотек  є забезпечення  права громадян  на отримання своєчасної  і достовірної інформації шляхом використання традиційних і новітніх інформаційних технологій. Для втілення в життя творчих задумів, розширення переліку інформаційно – бібліотечних послуг та підвищення якості роботи  було запроваджено ряд інновацій.

Інновації не тільки позитивно вплинули на діалог між бібліотекою і користувачем, а й дозволили  більш  активно популяризувати фонди книгозбірень і  швидше обслуговувати користувачів та знаходити  відповіді на різноманітні запити.
          Нові ресурси дали  нам можливість розширити перелік послуг. Вже кілька  років  поспіль  в  п’яти  бібліотеках  ЦБС діють Інтернет-центри, де всі відвідувачі мають безкоштовний доступ  до мережі Інтернет, активно користуються точкою доступу до WI-FI зі своїх смартфонів, планшетів, ноутбуків, спілкуються в  соціальних мережах, підтримують зв’язки з друзями та рідними через SK – зв’язок, виконують домашні завдання і готуються до ЗНО, переглядають, копіюють фільми, музику, покращують свої навички користування на ПК.

Бібліотеки сьогодні  функціонують, як комунікаційний  майданчик місцевої спільноти і сприймаються краянами як важливий чинник сталого розвитку. Наші цілі відкриті, діяльність активна. Ми прагнемо інновацій, що грунтуються на постійній повазі до користувачів. Наш імідж базується на професіоналізмі  працівників, які забезпечують належну повноту та оперативність  інформаційного обслуговування  користувачів.

 Головна функція бібліотек – навчити своїх користувачів орієнтуватися в безмежному інформаційному просторі.

Свою діяльність в 2018 році   бібліотеки  ЦБС  спрямували  на:

 • вичерпне формування, використання та зберігання документних  ресурсів, забезпечення вільного доступу до власних інформаційних ресурсів та послуг, ресурсів мережі Інтернет;
 • розвиток читання через систему  соціального партнерства, підвищення соціальної ролі читання;
 • формування інформаційної грамотності, що сприятиме підвищенню якості життя окремої особи і громади;
 • збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів;
 • формування сучасного бібліотечного середовища з високим рівнем комфортності для всіх груп населення;
 • національно-патріотичне виховання дітей та молоді.

Тематика заходів  була  спрямована  на:

 • продовження заходів по відзначенню 100 - річчя Української Революції 1917-21 років;
 • відзначення 1030-річчя хрещення  Київської Русі -України;
 • 95- річчя утворення району;
 • 525 років  заснування Мурованих Куриловець;
 • 100-річчя бою під Крутами;
 • 310 років від часу Батуринської трагедії;
 • 85-роковини Голодомору 1932-33 років;
 • Інформація про діяльність бібліотеки висвітлювалася на сайті  «Бібліомозаїка Мурованокуриловеччини», в газеті «Наше Придністров’я».

Задля  популяризації  бібліотечних  ресурсів та читання  проводились Дні відкритих дверей, екскурсії та різноманітні бібліотечні акції, під час яких  розповсюджувалася іміджева продукція бібліотеки.

Метою роботи бібліотеки було підвищення рівня інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів, використовувались нові методи і форми діяльності, впроваджувались  інформаційно - комп’ютерні технології.

Проводились заходи по реалізації загальнодержавних та регіональних програм:

 • Стратегії  розвитку бібліотечної справи в Україні до 2020 року

 «Якісні зміни бібліотек задля сталого розвитку України»;          

 • Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на період  до 2020 року;
 • Концепції Державної цільової програми поповнення і збереження бібліотечних фондів на період до 2020 року;

-  Районної  програми військово-патріотичного виховання та підготовки  молоді до служби в Збройних силах України на період  до 2020 року;

 • Обласної  програми  розвитку краєзнавства на період до 2020  року.

                                       Бібліотечна мережа

В січні 2016  року створено комунальний заклад «Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система» , яка включає  24 бібліотеки із них:

 • центральна районна бібліотека;
 • районна бібліотека для дітей;
 • 22 бібліотеки-філії, які обслуговують дорослих користувачів, а також користувачів юнацького віку та дітей.

На території Мурованокуриловецького району у 2018 році функціонували 20 шкільних бібліотек. Також в районі бібліотечне обслуговування здійснювали  12 бібліотечних пунктів, які створені після реорганізаціії клубів-бібліотек у сільські клуби, 14 населених пунктів обслуговуються книгоношенням.

Отже мережа бібліотек, її розміщення, в цілому відповідає особливостям сільського розселення в регіоні.

                                                      Бібліотечне обслуговування користувачів

Бібліотеками Мурованокуриловецького району у 2018 році до систематичного читання залучено 13739 користувачів, із них дорослих 8075 дітей до 15 років - 3697, користувачів юнацького віку 1967 чол.

Їм видано   267794 примірників друкованих видань, в т.ч. дітям до 15 років - 101244, користувачам юнацького віку - 40036.

Протягом 2018  року користувачі відвідали бібліотеки  91979 раз.

В порівнянні з минулим 2017 роком, у звязку реорганізацією клубів-бібліотек у сільські клуби, у КЗ «Мурованокуриловецька ЦБС» зменшилась кількість користувачів на 698 відповідно книговидачі на13735, відвідування на 10534.

Робота з кадрами.

Кваліфікований, досвідчений, креативний кадровий склад бібліотечних працівників – запорука успішного розвитку бібліотечної справи району.

Протягом 2018  року бібліотечно-інформаційне обслуговування жителів району забезпечувало 34 працівники, серед них 76,4% фахівці.

Кожен працівник бібліотеки глибоко розуміє, що зростання іміджу бібліотекаря пов’язується з його професіоналізмом, комунікативною компетентністю, фаховим самовдосконаленням, для підтримки гідного авторитету галузі й професії та забезпечення розвитку свого закладу до сучасного рівня. Саме такі головні завдання стояли і стоять перед бібліотечними працівниками району.

Спрямовуються  всі зусилля на суттєве підвищення професійного рівня бібліотекарів району. З цією метою впродовж року здійснено ряд комплексних заходів: проведено семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, ділові зустрічі, семінари-тренінги тощо. Щорічно бібліотекарі підвищують свій фаховий рівень на базі Вінницького факультету ДАККіМ. У 2018 році на факультеті навчалося 7  працівників КЗ «Мурованокуриловецька ЦБС».

В 2018 році було проведено атестацію бібліотечних працівників, яка підтвердила відповідність кожного бібліотекаря  займаній посаді.

Поточним проблемам бібліотечної роботи присвячуються виробничі наради. Саме на них ми знайомимо працівників бібліотек району з тим, що відбувається в бібліотечному середовищі району, області. Обговорюються проблемні питання діяльності окремих бібліотек, визначаються важелі впливу на покращення їх роботи. В районі відпрацьовано систему кураторської  діяльності, що дає певні позитивні результати щодо методично-практичного забезпечення кожної бібліотечної установи.

У зв’язку із щорічним зменшенням сільського населення окремі бібліотекарі позбавлені можливості виконання необхідних навантажень по кількості користувачів та книговидач для роботи в режимі повного дня (на повну ставку).      

А тому станом на 01.01.2019  року в умовах скороченого робочого дня та неповних посадових ставках з 22 сільських працівників працює:

 на 0,5 місячних ставки – 4

 на 0,75 місячних ставки – 6;  на повній – 12

                                                              Формування документально-інформаційних ресурсів

                                                                                 у бібліотеках району.

   Найбільшою цінністю кожної бібліотеки є її фонди. Проведений статистичний аналіз його руху, дає можливість визначити фактичний стан бібліотечного фонду та спланувати свою діяльність на 2019 рік, а також визначити пріоритети та завдання на перспективу.

Протягом року робота по формуванню бібліотечного фонду велась відповідно виділених бюджетних асигнувань та подарованих видань. Бібліотечний фонд бібліотек Мурованокуриловецького району станом на 01.01.2019 року становить 190079  примірників.

Фактично за 2018 рік до бібліотек району надійшло документів  1211 примірників, з них книг 961 на суму 109 892 грн  за джерелами надходжень:

 • за кошти місцевого бюджету 524 примірники  на суму 35 222 грн.;
 • з обмінного фонду бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва 333  примірники на суму         21 235 грн.;
 • за спонсорські кошти 51 примірник на суму  2000 грн.;
 • взамін загублених   59  примірників на суму 1799   грн.;
 • перерозподіл  - 11753 примірник на суму 16 3372 грн.

Проведено списання  під час передачі фондів з клубів – бібліотек до бібліотек-філій  в кількості 28 245 примірників на суму 44 550 грн, за здану макулатуру поновлено фонд бібліотечних закладів новими книгами.

Залучались додаткові кошти на придбання літератури для бібліотек - філій за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів поповнилися новими виданнями бібліотеки-філії:

 • Бахтин – 112 прим. на суму 7,0 тис.грн.;
 • Наддністрянська – 32 прим на суму 2,0 тис.грн.

Періодичні видання є доповненням до бібліотечних фондів, що дозволяє здійснювати оперативне задоволення інформаційних запитів користувачів на актуальну тематику. На передплату періодичних видань для бібліотек-філій щорічно залучаються позабюджетні кошти.

Таким чином у 2018  році для бібліотек району всього передплачено 346 примірники  видань на загальну суму  68775 грн. із них:

 • для ЦРБ  та  для районної бібліотеки для дітей 89 примірників на суму   24105грн.
 • для бібліотек-філій 257 примірників на суму 43669 грн.

Для бібліотек-філій  передплачено:

 • за кошти сільських рад на суму 39854 грн;
 • за власні кошти бібліотечних працівників на суму 252  грн.
 • спонсорські кошти  4 тис 563 грн.

Таким чином, в середньому на одну бібліотеку-філію надходить   11  примірників періодичних видань.

У 2018 році залучено додаткових коштів для бібліотек-філій на передплату періодичних видань та придбання літератури всього 54 тис. 454грн.

 У 2018 році в  районі продовжує діяти благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» в результаті якої до бібліотек надійшло примірників подарованих видань на загальну суму 3,0 тис.грн.

         Інформаційна та довідково-бібліографічна діяльність.

Найбільш поширеною та важливою послугою бібліотеки є своєчасне та якісне надання інформації.

Протягом року бібліотеками ЦБС здійснювалася довідкова робота. Виконання різних видів довідок - одна з складових роботи бібліотек

Протягом 2018 року видано 1020  довідок.

Довідково-бібліографічну роботу в бібліотеках не можливо уявити  без використання електронних ресурсів, впровадження інформаційних технологій    Бібліотеки пропонують різноманітний спектр послуг: інформаційна допомога у підборі матеріалу для  семінарів, контрольних ,самостійних, курсових робіт. використання електронної пошти - листування з родичами та друзями, які проживають за кордоном, відправка привітання організації чи окремій особі, поповнення мобільного рахунку, проведення банківських операцій .

В умовах впровадження комп’ютерних технологій не втратив свого значення й традиційний довідково-бібліографічний апарат – довідково-бібліографічний фонд, карткові каталоги й картотеки, які для сільських бібліотек є основним джерелом інформування.

Надійними помічниками в інформуванні користувачів є бібліографічні покажчики ЦБС «Нові надходження», «У дивосвіті  життя» (до 80-річчя від дня народження поета, члена НСПУ В. Гарвасюка), «Поетичні  рядки, пропущені через душу» ( до 70-річчя  від дня народження  поетеси О.Дорош). «Дорогами війни – дорогами життя» ( до 110-річчя  від дня народження Ф.І Горенчука, Героя Радянського Союзу).

Дієвою формою популяризації літератури, а також методом формування інформаційної культури є створення рекомендаційних та інформаційних списків літератури, пам’яток, закладок, дайджестів, експрес-інформацій. 

Протягом року видавалися бібліографічні списки нових надходжень літератури та інформаційні листи «Люби своє! Читай українське», «Нове покоління вибирає це…», «Таємниці жіночого світу», «Шанувальникам фантастики», «Вирушаймо в похід з детективом», «Нові книги для всієї родини».

Велика увага в бібліотеках приділялася груповому та індивідуальному інформуванню. Читачі різних вікових категорій отримували інформацію про нові надходження літератури з різних галузей знань.

 За 2018 рік, бібліотеки ЦБС інформували:

- індивідуальних абонентів - 125

-  групових абонентів - 75.

При цьому було надано 810 інформацій з народознавчих, екологічних, політичних, історичних, краєзнавчих питань .

Ефективною формою масового інформування читачів та населення про послуги бібліотеки, про наявність літератури з актуальних питань суспільства стали

Дні інформації: «Чудова преса на всі інтереси» « СНІД: людство під знаком біди» «Європейський союз: перспективи і сьогодення», «Здоров’я людини і народна медицина» «Рідна мова мов сонце».

Дні бібліографії: «Бібліотека очима користувачів», «Бібліографічний лабіринт», «Чарівний світ бібліографії», «Шлях у невідоме», «Скарби коштовних слів», «Бібліографія –орієнтир у світі літератури», «Цікаві таємниці в книжковій скарбниці», «У лабіринті мудрих книг».

Бібліотеки  активно продовжують роботу з формування інформаційної культури користувачів  бібліотек. Проводилися бібліотечні уроки, індивідуальні і групові бесіди, масові заходи з інформаційної культури. Популярними  стали: конкурси «Уважні та начитані»,  «Бібліографічний калейдоскоп», «Подорож по сторінках улюблених книжок», бібліотечні уроки: «Каталоги і картотеки в бібліотеці»,  «Інтернет – найсучасніше джерело інформації», «Інформація: шукати, знайти і застосувати», «Енциклопедії, довідники, словники – твої помічники».

У бібліотеках ЦБС діють центри регіональної  інформації «Бібліотека Влада. Громада», на яких представлені папки-накопичувачі на актуальні теми:

«Діяльність райдержадміністрації», «Діяльність районної ради», «Соціально-економічний паспорт району», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Пільги. Допомоги. Компенсації», «Податки. Збори.», «Соціальний захист населення», «Пільги учасникам ООС», «Охорона здоров’я. Медицина».

Користується популярністю стенд «Інформація на часі», де знаходяться  матеріали з актуальною інформацією  сьогодення.

Протягом 2018 року бібліотеки ЦБС орієнтувалися в потоці довідкових видань, інформаційних ресурсах, використовували пошукові системи, нові сервісні технології, що дозволяють якісно і ефективно задовольняти інформаційні потреби користувачів.

Бібліотечне краєзнавство

Краєзнавча робота  комунального закладу «Мурованокуриловецька ЦБС» залишається  одним із пріоритетних напрямків  в  бібліотечній  діяльності.  Вона направлена на сприяння соціальному та культурному розвитку регіону, вихованню патріотизму, національної свідомості, поваги до історії, традицій Мурованокуриловеччини.

Одним із аспектів краєзнавчої роботи є формування і достатньо різноманітне використання фонду краєзнавчої літератури. Він включає в себе книги, статті про область в цілому та про Мурованокуриловецький район, інші краєзнавчі матеріали, в яких висвітлюється економічний стан краю, історичні і культурні особливості району, міста, екологічні проблеми, а також твори місцевих письменників, поетів, публікації про видатних людей краю та ін.

Краєзнавчі документи виділено окремо .Тут зосереджено всі цінні видання, які користуються попитом у користувачів. Протягом 2018 року значно поповнились бібліотечні фонди краєзнавчою літературою. Отримано                           107  примірників книг на суму  1690 грн.

Комплектування краєзнавчою літературою відбувається за рахунок дарування місцевих авторів, краєзнавців, які із задоволенням передають бібліотеці свої книги, а також, по мірі можливості, обласними та місцевими періодичними виданнями. 

Подаровано книги  з автографами авторів: Василя  Гарвасюка «Територія цвіту», Василя Берка  «Збірник  поезії», Олени  Дорош  поетичні добірки.   

Успіх краєзнавчої роботи залежить не тільки від добре укомплектованого книжкового фонду, а й від добре організованого довідково-бібліографічного апарату. Виконанню довідок краєзнавчого характеру, інформаційному забезпеченню тем, пов’язаних із історичними, економічними, природничими, культурними та літературними аспектами життя краю допомагає краєзнавча картотека. Вона містить всю інформацію про Вінниччину та Муровано-куриловеччину і є надійною основою для ведення всебічної краєзнавчої діяльності. В даній картотеці постійно відкриваються актуальні рубрики, присвячені ювілейним датам видатних людей краю, а також визначним подіям.

Так, цього року відкрито рубрики до:

 • 70-річчя від дня народження самодіяльної поетеси  О.С.Дорош;
 •  80-річчя від дня народження Василя Гарвасюка,члена НСПУ;.
 •  95-річчя утворення Мурованокуриловецького району;
 • 525 –річчя  заснування Мурованих Куриловець;
 •  85- річчя Голодомору 1932-33 років;
 • 110-річниці від дня народження Феодосія Горенчука, Героя Радянського Союзу;

          Користуючись матеріалами краєзнавчої картотеки було видано тематичні        довідки на теми: «Район на сторінках преси», « Мурованокуриловецький район  в роки української революції 1917-21 рр.», «Громадські організації  району»,   «Корисні копалини  Мурованокуриловецького району» « Заслужені працівники сільського  господарства», тощо.

Доречним доповненням фонду є  тематичні папки накопичувачі «Район в Другій Світовій війні», «Голодомор: свідчення очевидців», «Пам’ятки архітектури»,  «З архівних документів  Мурованокуриловецького району» та інші, де зібрані матеріали, які висвітлюють, як історичні аспекти розвитку рідного краю так і сьогодення. Кожна бібліотека-філія  продовжує  роботу по написанню історії свого села та історії бібліотеки.

Центральна районна бібліотека  систематично працює над поповненням електронних ресурсів ІРБІС в базі «Аналітика», де вводяться  статті з районної газети  «Наше Придністров’я»

   Привертають увагу користувачів бібліотек постійно-діючі книжково-ілюстративні  експозиції «Мурованокуриловеччина - перлина Поділля»,   «Квіт літературного слова рідного краю», «Рідне село - часточка на карті України»,               «В  тім краю, де ти живеш», «З глибини історії села» 

    З метою розкриття краєзнавчих фондів бібліотеками району   організовувались заходи для ознайомлення з історією краю, відродження традицій та обрядів. Проводились  екскурсії  в історію  краю, літературно-мистецькі  дійства, презентації та обговорення книг, мандрівки в минуле, фольклорно-етнографічні свята.

Цікаво проходять  бібліотечно-бібліографічні  уроки краєзнавчої тематики. Так, один із них мав назву «Краєзнавчий каталог-ключ  до знань про рідний край» Слухачам уроку роз’яснювався принцип побудови краєзнавчої картотеки, розміщення у ній каталожних карточок, редагування картотеки.

 Проводились практичні заняття з ДБА краєзнавчого характеру.

 Важливим напрямком краєзнавчої діяльності бібліотек є бібліографічне інформування, споживачами якого є органи місцевої влади, вчителі, керівники краєзнавчих гуртків.

Одним із актуальних завдань бібліотек є інформаційна підтримка процесу становлення самоврядування. Документи місцевої влади зберігаються і накопичуються в папці-досьє «Місцева  влада інформує».

З метою популяризації літератури про рідний край працівники бібліотек використовують різні форми роботи, серед яких є традиційні, а також нові.

Дієвими формами залучення користувачів до читання краєзнавчої літератури були інформаційні години «Наш рідний край – частинка України», «Про Мурованокуриловеччину з любов’ю»; експрес – інформації «Родинні скарби нашого селища», «Нам є ким пишатися».

 В бібліотеках району діють  краєзнавчі  клуби  за інтересами, в рамках засідань яких проводяться краєзнавчі подорожі, інформаційні години, зустрічі з відомими людьми, літературні вечори, прем’єри книг.

При співпраці з районним краєзнавчим музеєм  центральна  районна бібліотека організовує  і приймає участь в цікавих краєзнавчих заходах.  Саме тут проходять відкриття різноманітних  творчих виставок, презентації творчості поетів та  письменників - земляків.

Заслуговують на увагу презентації книг наших земляків. Так, до 80-річчя від дня народження члена НСПУ Василя Гарвасюка в ЦРБ  відбувся ювілейний фуршет «У дивосвіті життя». До 70-річчя від дня народження самодіяльної поетеси  Олени Дорош відбулось  творче рандеву « Слово осяяне любов’ю».

Цікавою формою краєзнавчої роботи  є святкування дня  селища, свята села та свята вулиці.

Унікальною  була  краєзнавча експозиція  «Ними пишається  рідний край» , на якій представлені матеріали про відомих  людей  Мурованокуриловеччини.

До 74-річниці визволення району від нацистських загарбників в бібліотеках району пройшли  історично-краєзнавчі екскурси « Воїни-визволителі району», де були представлені світлини  визволителів нашого району та література  даної тематики.

Краєзнавча робота є також важливим засобом патріотичного виховання користувачів. На часі  збір рукописних матеріалів та фотодокументів про  наших земляків, воїнів ООС.

В центральній районній бібліотеці діє клуб за інтересами  «Краєзнавець». В його засіданнях   приймають участь краєзнавці району, які допомагають  відтворити історію  рідного краю.

Центральна районна бібліотека постійно займається краєзнавчою видавничою діяльністю. Щорічно видається хронологічний довідник «Знаменні і пам’ятні дати Мурованокуриловеччини». Широко популяризується краєзнавча робота бібліотек на сайті  «Бібліомозаїка Мурованокуриловеччини» і в засобах масової інформації.

Соціокультурна діяльність бібліотек

 Була спрямована  на  вдосконалення  національно-патріотичного виховання дітей та молоді, вивчення історії нашої  держави, традицій  українського народу, удосконалення  читання  користувачів  бібліотеки.  З цією метою проводились вуличні акції «Читати – модно»,  на яких роздавали  друковану продукцію з рекламою послуг бібліотеки, виготовлену за допомогою комп’ютерної техніки.

Систематично  бібліотечні  працівники  відвідували  організації та установи  селища, розповідали  про  нові послуги бібліотеки та пропонували нову літературу.
          При  проведенні масових заходів працівники бібліотеки використовували нові форми роботи, які можна проводити завдяки комп’ютерному обладнанню – це і години пам’яті, перегляди відеороликів, презентацій, музичний супровід, перегляд  буктрейлерів  по нових виданнях книг, ігрові та діалогові форми і методи популяризації книги. Бібліотека активно співпрацює з  педагогічними та учнівськими  колективами  шкілрайцентру.

До Дня Соборності України.

В центральній районній бібліотеці  презентовано книжкову експозицію "Соборність України  – духовне гасло єднання".

В бібліотеках ЦБС  пройшли патріотично-поетичні читання «Соборність рідної землі – основа  нації і держави». Яскравим  доповненням  читань  були книжкові експозиції « Соборна Україна: від ідеї до життя», « Україно, соборна держава, сонценосна колиска моя», «В моєму серці Україна», «Моя Україна, соборна і неділима» в бібліотеках ЦБС (ЦРБ, районна бібліотека для дітей, Лучинчик, Курашівці, Обухів).

До Дня  пам’яті  Героїв Крут

100-річчю Крутянських подій було присвячено  історико – патріотичний урок «Крути: подвиг і трагедія України», який відбувся в центральній районній бібліотеці», на  ньому йшлося про  героїзм  юних хлопців в боротьбі за незалежність  України. Молодь з цікавістю слухала інформацію про  бій під Крутами і висловлювала свої думки  щодо тих подій. Також  було  оформлено  виставку-вшанування «Герої  Крут –для нащадків взірець».

В районній бібліотеці для дітей та бібліотеках-філіях проведено патріотичні години «Крути-символ українського патріотизму», «Нам  не  забути  подвиг Крут» (районна бібліотека для дітей, Котюжани, Дружба, Лучинець).

        

Вшанування учасників бойових дій на території інших держав

«Афганістан: пам’ять і вічний смуток», «Відлуння афганськиї гір» - уроки  мужності   були проведені  в ЦРБ  та бібліотеках-філіях (В.Ольчедаїв, Лучинчик)  до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Патріотично-виховні години « Афганістан –біль в моїй душі»  в бібліотеках-філіях ( Морозівка, Курашівці, Немерче). Презентовано в ЦРБ фотоекспозицію «Хвилюючі сторінки  Афганської війни». Доповнили її світлини воїнів- афганців, наших  земляків.

До дня Святого Валентина

В  районній бібліотеці для дітей  та бібліотеці – філії  с.Рівне  проведено майстер-класи  « Серцю властиво любити»  та « Хай відкрита валентинка подарує сонця світ» по виготовленню валентинок.   

                       Заходи до Дня  пам’яті Героїв "Небесної Сотні".

Вшановуючи героїв Небесної Сотні  в ЦРБ проведено патріотичний урок  «Небесна Сотня. Історія нескорених».  Авторка  життєвих літописів про наших земляків М.Ф. Мельник  перегорнула  разом з учасниками   патріотичного дійства сторінки  хроніки подій на Майдані. Самодіяльна поетеса О.С. Дорош присвятила Героям Небесної Сотні свої поезії. Яскравим доповненням були фотоекспозиції світлин наших земляків-вінничан.

До Міжнародного дня рідної мови

В районній бібліотеці для дітей проведено літературно-поетичну годину «До мови серцем пригорнусь». Вірші та вислови українських поетів з великим бажанням декламували   юні користувачі бібліотеки,активні учасники літературного дійства. В  ЦРБ та бібліотеках-філіях сіл  Бахтин, Снітків, Конищів, Жван, Дерешова, Рівне презентовано книжково-ілюстративні експозиції  « Рідна мова-оберіг роду»,  «Мова моя калинова», «Рідна мова-Всесвіту основа».

             Шевченківські  читання

 Протягом шевченківських днів в  бібліотеках району діяли  книжкові виставки "За мудрістю звертайтесь  до Тараса», «Учітесь, читайте…», «Того великого вогню і смерть не погасила» . Також проведено Шевченківські читання «Слово Тарасове вічне» в ЦРБ, районній бібліотеці для дітей, бібліотеках-філіях сіл Лучинчик, Привітне, Дерешова, Котюжани, Немерче.   

 До 74 - річниці визволення району від нацистських загарбників у бібліотеках ЦБС, центральній районній бібліотеці проведено історично-краєзнавчі екскурси  «Воїни-визволителі району» де представлені світлини визволителів району та література даної тематики.

Тиждень дитячої та юнацької книги

До  тижня дитячої та юнацької книги   в ЦРБ, РДБ та бібліотеках-філіях відбулися заходи під загальною назвою« Дитяча книга України-духовність кожної родини» Серед них : бібліотечні уроки «Під українським небокраєм, книгу люблять і читають», «Знання золотої скарбниці- книга» інформаційна година» Книга –друг, без неї,як без рук»  літературний ранок « Книга шукає друзів», літературне свято «Книжкове царство», бібліотечний урок-гра», «Свої знання ми черпаємо з книги», година творчості « Я хочу почитати вам», літературна година « Чарівний світ книг».

 Подорож в книжковий дивосвіт  здійснили  юні читачі РДБ, Рівненської, Наддністрянської, Курашовецької, Лучинецької, Конищівської, В.Ольчедаївської, Галайковецької  бібліотек-філій.

                                            "Паска Христова - дар нового життя"

В ЦРБ  та  бібліотеках-філіях  відбулись  Великодні вернісажі.  Проведено майстер-класи «Весна іде, наповнена чудес…Христос Воскрес! Воістину воскрес!», « Писанка- сонце в долоні»  по виготовленню Великодньої писанки та Великодніх сувенірів.  Яскравим продовженням Великоднього вернісажу була  етнографічна художньо- пізнавальна година «Благословення сходить із небес, Христос воскрес».

На базі центральної районної бібліотеки  з бібліотечними працівниками проведено майстер-клас « Декоративна писанка».  Святкові дійства проходили в ЦРБ, РДБ, бібліотеках-філіях сіл В.Ольчедаїв, Лучинець, Курашівці, Наддністрянське, Обухів, Морозівка, Снітків,  Дружба.

                       Вшанування 32 річниці Чорнобильської трагедії.

Проведено історичний урок у центральній районній бібліотеці "Чорнобиля гіркий полин", влаштовано книжкову виставку - реквієм  "32-й Чорнобильський квітень», на якій представлені книги, що відкривають невідомі сторінки участі  наших земляків у ліквідації наслідків атомного лиха, проведено  екологічну бесіду "Суворі уроки Чорнобиля". В Лучинчиківській, Роздолівській, Привітнянській бібліотеці-філії  проведена година-реквієм «На Чорнобиль журавлі летіли».

В Лучинецька бібліотека-філія, з громадою села  проведено мітинг-реквієм.

                               До Дня Перемоги.

В бібліотеках  ЦБС проходили заходи під назвою "Ніхто не забутий…".  Діяли книжкові виставки-вшанування  " У вічній пам’яті народній не закінчилася війна",   « Роки війни, століття пам’яті»,  проведені  історичні години  пам’яті   " Вони у серці  народу",  « Стоять  безмовно обеліски».

                 До Дня вишиванки

В бібліотечних закладах району  проведено  флеш-моб « Моя вишивана сорочка-найкращий в світі оберіг» та оформлено книжково- етнографічні виставки "Українська вишиванка-наша гордість і краса». (с.Лучинчик, Морозівка, Наддністрянське, Обухів, Рівне, Конищів, Лучинець, Дружба, Котюжани, Дерешова.)

                                        До  Дня  Конституції  України

В бібліотеках  ЦБС діяли інформаційно-правові книжкові виставки «Народ- творець Конституції України»", " Історія української  Конституції ","Конституція – оберіг держави". У Наддністрянській, Лучинчиківській,Обухівській,  Бахтинській,Вербовецькій,Рівненській, Котюжанівській, Конищівській, Снітківській  бібліотеках– філії проведені уроки  державності.

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

 З цією метою, у бібліотеках-філіях ЦБС   оформлені книжкові виставки під назвою «Червень 1941: над  пам’яттю  роки не владні». Проведені історичні  уроки  «Є в пам’яті  миттєвості війни».

                                                                                                                      Директор КЗ «Мурованокуриловецька ЦБС»        « повернутися до списку новин