Мурованокуриловецька
районна рада

Звіт про роботу КЗ " Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості" за 2019 рік (І частина)

Переглядів: 1589
 
 
 

 

 

Діяльність педагогічного колективу Будинку дитячої та юнацької творчості  в 2019  році спрямовувалася на забезпечення прав вихованців на позашкільну освіту, організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, становлення і розвиток виховної системи у закладі, науково-методичної роботи з педкадрами, співпрацю освітнього закладу із сім’єю, загальноосвітніми школами і громадськими організаціями з метою розвитку особистості вихованців. В основу діяльності Будинку дитячої та юнацької творчості було покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України, Конституція України, Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, "Про мову  в Україні", "Про охорону дитинства", "Про попередження насильства в сім'ї", Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України, Положення про заклад позашкільної освіти.

           Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:
- статут КЗ «Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості»;
- правила внутрішнього трудового розпорядку.
Відповідно до обраного напряму позашкільної освіти педагогічний колектив  у 2018/2019 навчальному році працював над педагогічною проблемою «Розвиток креативної, творчої особистості вихованця шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних методик та формування світогляду учнівської молоді через реалізацію комплексу заходів національно-патріотичного виховання», а з вересня 2019 року буде працювати над вивченням науково-методичної теми «Формування компетентної особистості гуртківця в умовах діяльності ЗПО».
Відповідно до поставлених завдань учасники навчально-виховного процесу приділяють належну увагу формуванню морально-етичних якостей, громадської свідомості та професійної орієнтації вихованців,  сприянню розвитку їх творчих здібностей, прагнення до здорового способу життя, формуванню здоров’язберігаючого освітнього простору; формуванню медіа культури та медіа свідомості учасників освітнього процесу.
Навчальний план 2018-2019 навчального року передбачав організацію освітнього процесу 36 гуртків, які об’єднані в 47 груп. Діяльність позашкільного навчального закладу організаційно було побудовано за такими пріоритетними напрямками:
 • Науково-технічний ( 8 груп, 34 години);
 • Художньо-естетичний ( 27 груп, 104 години); 
 • Гуманітарний (7 групи, 26 годин);
 • Дослідницько-експериментальний (1 група, 6 годин);
 • Туристсько-краєзнавчий (1 група, 6 годин);
 • Еколого-натуралістичний (1 група, 4 години);
 • Військово-патріотичний(3 групи, 11 годин).
          Основним чинником позитивної тенденції позашкільної освіти в районі є цілеспрямована робота із створення відповідних умов для дітей сільської місцевості шляхом функціонування гуртків РБДЮТ на базі загальноосвітнього  навчального закладу сільської місцевості:
 • СЗШ І-ІІІ ступенів с. Немерче: «Театр ляльок», «Художня вишивка», «Юний захисник Вітчизни»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с.Рівне: «Фольклорне  мистецтво», «Юні валеологи», «Джура»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Наддністрянське: «Різьблення по дереву»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Лучинець: «Фольклорне  мистецтво», «Дебати»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Жван: «Пізнаємо рідний край», «Вступ до теорії держави»;
 • НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія»: «Хореографія», «Театральне мистецтво»;
 • СЗШ І-ІІІ ст. №2 смт Муровані Курилівці – «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Народна творчість»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с.Галайківці: «Пізнаємо рідний край», «Моделювання іграшок-сувенірів»;
 • СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів: «Пішохідний туризм»;
 • СЗШ І-ІІІ ступенів с.Вищеольчедаїв: «Юний захисник Вітчизни», «Різьблення по дереву»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с.Снітків: «Оркестр народних інструментів»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с.Лучинчик: «Моделювання іграшок-сувенірів»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с.Михайлівці: «Основи художнього мистецтва»;
 • ЗДО №1 «Дзвіночок» - «Основи художнього мистецтва»;
 • ЗДО №2 «Сонечко» - «Основи художнього мистецтва.
Навчальний план 2019-2020 навчального року  передбачає організацію освітнього процесу 37 гуртків, які об’єднані в 48 груп. Діяльність закладу позашкільної освіти організаційно побудовано за такими пріоритетними напрямками:
 • Науково-технічний  (8 груп, 34 години);
 • Художньо-естетичний ( 27 груп, 108 годин); 
 • Гуманітарний (2 групи, 10 годин);
 • Дослідницько-експериментальний (3 групи, 14 годин);
 • Туристсько-краєзнавчий (1 група, 6 годин);
 • Еколого-натуралістичний (1 група, 4 години);
 • Військово-патріотичний(2 групи, 7 годин);
 • Соціально-реабілітаційний (2 групи, 6 годин).
Основним чинником позитивної тенденції позашкільної освіти в районі є цілеспрямована робота із створення відповідних умов для дітей сільської місцевості шляхом функціонування гуртків РБДЮТ на базі загальноосвітнього  навчального закладу сільської місцевості:
 • СЗШ І-ІІІ ступенів с. Немерче: «Театр ляльок», «Художня вишивка»;
 • СЗШ І-ІІІ ступенів с.Рівне: «Джура», «Фольклорне мистецтво», «Біологія людини засобами STEM» ;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Наддністрянське: «Різьблення по дереву»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Жван: «Вступ до теорії держави», «Фольклористика»
 • НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1-гімназія»: «Оригамі», «Виготовлення іграшок», «Хореографія», «Театральне мистецтво», «Медіакультура»;
 • СЗШ І-ІІІ ст. №2: «Виготовлення сувенірів», «Декоративно-ужиткове мистецтво», Студія образотворчого мистецтва», «Петриківський розпис»;
 • СЗШ І-ІІІ ст. с. Обухів «Пішохідний туризм»;
 • СЗШ І-ІІІ ступенів с.Вищеольчедаїв: «Юний захисник Вітчизни», «Моделювання іграшок-сувенірів»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с.Лучинець: «Європейський клуб»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с.Михайлівці: «Основи художнього мистецтва»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с. Бахтин: «Основи художнього мистецтва»;
 • НВК «ЗНЗ-ДНЗ» с.Лучинчик: «Моделювання іграшок-сувенірів»;
 • ЗДО №2 «Сонечко» - «Основи художнього мистецтва».
Навчальний рік у позашкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 1 до 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків, студій для першого року навчання та доукомплектування груп другого та наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
               І семестр – з 1 вересня до 31 грудня.
               ІІ семестр – з 2 січня до 31 травня.
У канікулярні, вихідні та святкові дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом, затвердженим керівником закладу.
У літній канікулярний час заклад проводить роботу з вихованцями в різних організаційних формах: змагання, походи, екскурсії, збори, фестивалі, конкурси, концерти, заняття тощо, як підсумок навчально-виховного процесу за навчальний рік.
Структура навчального року може змінюватись згідно з рішенням педагогічної ради та за погодженням з місцевими органами управління освітою з урахуванням оригінальних особливостей, кліматичних умов.
Тривалість одного заняття визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:
 • віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
 • віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
 • старшого віку – 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи закладу.
Розклад занять складається на кожний семестр відповідно до робочого навчального плану.
 1. Кадрове забезпечення освітнього процесу
Освітній процес у КЗ «Мурованокуриловецький РБДЮТ» у 2018/2019 навчальному році забезпечували 9 педагогів, які працюють на постійній основі, 19 – сумісників. 1 педагог працює за внутрішнім сумісництвом.
Один педагог знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.
За штатним розписом закладу у штаті існують педагогічні години: 24 години гурткової роботи, методист, практичний психолог. 24 години гурткової роботи  залишаються вакантними через відсутність фінансування. Середнє навантаження педагогів (основних)  складає не повну ставку (14 годин).

Напрями позашкільної освіти Будинку дитячої та юнацької творчості.

Зменшення кількості гуртків  призвело і до зменшення напрямів діяльності закладу. Так, у 2018-2019 навчальному році в закладі не функціонують гуртки спортивного напрямку.

Напрям позашкільної освіти

2017

2018

2019

Художньо-естетичний

24

23

27

Науково-технічний

11

8

8

Фізкультурно-спортивний

11

2

-

Військово-патріотичний

1

1

3

Гуманітарний

1

3

7

Еколого-натуралістичний

1

2

1

Дослідницько-експериментальний

2

-

1

Туристсько- краєзнавчий

1

1

1

Всього

52

40

48

Методична робота

З метою підвищення якості рівня позашкільної освіти, належного забезпечення та унормування діяльності гуртків,  Будинок дитячої та юнацької творчості  використовує в роботі програми з грифом МОН України, адаптовані і авторські навчальні програми
У 2018-2019 навчальному  році були атестовані такі педагоги:
Савіцька Ю.І. – встановлення 11-го тарифного розряду;
У 2018-2019 навчальному році курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Вінницька академія безперервної освіти» пройшли 3 педагоги.
Крім курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» педагоги  закладу у 2018-2019 навчальному році взяли участь у методичних заходах відділу освіти: 3- семінарах для керівників гуртків;  2-х - для директорів та заступників директорів ЗЗСО; 3-х – для лідерів учнівського врядування старшокласників.
Для підвищення професійної майстерності, втілення в роботу інноваційних технологій, надання методичної та практичної допомоги педагогам району, педагогами  закладу у 2018-2019 навчальному році проведені майстер-класи та відкриті заняття для керівників гуртків нашого закладу та вчителів ЗЗСО.
Керівниками гуртків розроблені методичні рекомендації та буклети. Кожен керівник має папку з самоосвіти, портфоліо гуртка та звіт роботи за навчальний рік.
Протягом 2018-2019  навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання гуртківців.
За звітний період теоретичний та практичний матеріал  кожним гуртком вичитано згідно з програмою.
Кожним керівником зроблено звіт-аналіз своєї роботи за навчальний рік.
Підсумки навчального року  були підведені на підсумковому  засіданні педагогічної ради.
Педагогічна рада - є головним колективним органом управління закладом, однією з форм організації  навчально-виховного процесу. Періодичність засідань - чотири рази на рік.
 Засідання відрізнялися своєю різноманітністю, належною підготовкою педагогів, активністю учасників, глибиною обговорення визначених питань, конкретністю прийнятих рішень та контролем за їх виконання.
Всі засідання педагогічних рад протоколюються,  для цього заведена «Книга протоколів засідання педагогічної ради», яка прошита, сторінки пронумеровані, скріплені печаткою та підписом директора закладу, записи ведуться згідно вимог.
 Обов’язковими питаннями, що періодично розглядалися на засіданнях були «Про виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради», заслуховування звітів, затвердження плану роботи Будинку творчості на рік, “Про хід  та наслідки проведення атестації педагогічних працівників закладу” та ін. 
  Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада.
Методична рада обговорює і обирає варіанти змісту освіти (навчальні плани, програми, підручники тощо), форми і методи організації освітнього процесу.
       Методична рада розглядає та ухвалює  методичні доробки педагогів,
рекомендації, звіти педагогів, творчих груп, методичного об’єднання.
Проведено  4 засідання  методичної ради (вересень, листопад, січень, травень). На даних засіданнях розглядалися питання спрямовані на організацію роботи Будинку дитячої та юнацької творчості на навчальний рік, організацію навчальної діяльності з використання інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження в практику роботи нових форм та методів в роботі гуртків та інші теми спрямовані на покращення якості навчання та виховання вихованців.
Всі засідання науково-методичної ради пройшли на належному рівні:  цікавими, змістовними були доповіді, вироблено методичні рекомендації.
Розроблено ряд  методичних порад щодо організації та проведення гурткових занять, складання програм і планів роботи гуртка, поурочних планів, тематичних  карток, основних напрямів і змісту позашкільного навчання і виховання, принципів національного виховання, модель професійної   компетентності  керівника гуртка.
Під час 2018-2019 навчального року проведено три  методичних об’єднання. Методичне об’єднання керівників гуртків охоплює керівників гуртків всіх напрямів позашкільної освіти.  Засідання проходять у формі семінарів-практикумів, круглих столів, тренінгів, де розглядаються питання щодо підвищення методичної діяльності педагогічних працівників. Педагоги обмінюються досвідом, проводять огляди навчально-методичної літератури, педагогічної преси.
Календарне  планування гурткової роботи  в наявності та відповідності до програми в усіх педагогів  закладу. Календарні плани розглянуто на засіданнях методичного об’єднання та затверджено директором закладу.
Організація освітнього процесу у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних програм, складених на основі Типових навчальних програм, затверджених та рекомендованих Міністерством освіти і науки України.
Методичний кабінет закладу функціонує відповідно  до вимог чинного  законодавства про освіту, має відповідну  матеріальну базу, яка складається з періодичних видань газети «Позашкілля», методичних розробок та матеріалів з питань організації освітнього процесу у закладі. Оформлені постійно діючі стенди «Атестація педагогів», «Методична робота», «Методичні наробки наших педагогів та вихованців», «Новинки методичної літератури», портфоліо педагогів навчального закладу. У методичному кабінеті у наявності навчальні програми за всіма напрямами роботи гуртків, які функціонують у навчальному закладі.
       Взаємовідвідування педагогами навчальних занять — проводиться відповідно до графіків та має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності, сприяє обміну досвідом роботи.
Майстер-класи  є однією з форм передачі перспективного педагогічного досвіду педагога-майстра з конкретної науково-методичної теми.
Основними завданнями майстер-класу є:
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників;
 • поширення та передача перспективного досвіду керівника майстер-класу;
 • презентація членами майстер-класу напрацьованого досвіду з метою його взаємообміну.
Рівень професіоналізму педагогів  визначається результативністю у фахових та професійних конкурсах:

 

№ з/п

П.І. учасника

Назва роботи, номінація

Результативність

1.

Чорна Наталія Василівна

Навчальна програма художньо-естетичного напряму декоративно-ужиткового профілю «Чарівна майстерня»

Диплом ІІІ ступеню

2.

Гордійчук Людмила Вікторівна

«Використання техніки «Пейп-арт» в роботі гуртків декоративно-ужиткового профілю закладу позашкільної освіти»

ІV місце

З метою підвищення іміджу позашкільного навчального закладу, якості освітнього процесу, педагогічному колективу у 2019/2020 навчальному році слід звернути увагу на підвищення якості:

 • Використання педагогами інтернет-ресурсу та вмінням працювати за комп’ютером;
 • Самоосвіти педагогічних працівників (участь у майстер-класах, відкритих заняттях та семінарах  провідних фахівців області);
 • Результативності у фахових конкурсах, виставках педагогічних ідей та технологій;
 • Видавничої  діяльності педагогів.

Організаційно-масова робота

Протягом року заклад позашкільної освіти працював над виявленням та розвитком талановитих дітей району. Організаційно-масова робота планувалася відповідно до плану роботи відділу освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Українського державного центру позашкільної освіти та рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Популяризація роботи закладу найбільшим чином проводилася через районні, обласні та Всеукраїнські заходи. Це ефективний та якісний показник результативності діяльності гуртків та кожного вихованця, стимул для розвитку та самоствердження учнів у середовищі однолітків.

Участь у масових заходах виявляла творчий досвід дитини, її уявлення про навколишній світ, сприяла вихованню дисциплінованості, колективізму, дружби, товариськості. Беручи участь у змаганнях, конкурсах, виставках, вихованці набувають позитивних рис цілеспрямованості, сміливості, мужності, рішучості, самостійності. Діти вчаться застосовувати отримані знання та вміння в різних ситуаціях, що розвиває стійкий інтерес до обраного напряму  творчості.

 Через систему свят, конкурсів та масових заходів, Будинок дитячої та юнацької творчості  проводив роботу з пошуку та підтримки обдарованої молоді.

До участі в  масових заходах залучалися діти-сироти та діти з неблагополучних сімей, що допомагало їм інтегруватись в  суспільство.

Масові заходи, які проводилися в Будинку  творчості, спрямовані на всебічний розвиток особистості вихованців, виховання кращих рис  громадянина  України, формування   соціальної компетентності і активності дітей, стимулювання їх творчих здібностей.

Масова робота в закладі проводилася за такими напрямками:

 • народознавчі свята;
 • конкурсно – розважальні програми;
 • інтелектуальні програми;
 • заходи проблемно – дискусійного характеру;
 • конкурси, фестивалі, змагання;
 • благодійні акції.

З метою збереження народних звичаїв, підвищення інтересу до вивчення культурної спадщини свого народу, сімейних традицій,  організації змістовного, цікавого  дозвілля проводяться такі святкові та концертні програми як: день відкритих дверей, святкова програма, присвячена Дню вчителя; музичний ранок «Подарунок від Святого Миколая»; новорічне свято для гуртківців «В гостях у Новорічної Красуні»;  розважально-пізнавальна  гра до Дня Святого Валентина;  «Музичний феєрверк», концертна програма, присвячена Дню Перемоги «Уклін вам, ветерани», «Слава нашому селищу», участь у фестивалі обдарованих «Інтелект. Освіта. Творчість».

На базі КЗ «Мурованокуриловецький РБДЮТ» проводилися районні конкурси та виставки: конкурс плакатів «СНІД – загроза людству», шахово-шашкові турніри, конкурс шкільних та позашкільних видань, виставка-конкурс «Великодні забави», конкурс малюнка «Охорона праці – очима дітей», конкурс плакатів, фотографій, проектів, художніх робіт за темами «Головне в іміджі – це здоров’я», «Молодь за майбутнє без Сніду», «Я обираю здоров’я», районний етап Всеукраїнської акції «Діти за гуманне ставлення до тварин», конкурс дитячої творчості «Різдвяні зустрічі», конкурс «В об’єктиві натураліста».

Всього протягом 2018-2019 навчального року  Будинком дитячої та юнацької творчості було проведено 42 заходи, в яких взяли участь 844 учні.

За підготовку переможців Всеукраїнських, обласних виставок та конкурсів грамотами нагороджено таких керівників гуртків: Гордійчук Людмилу Вікторівну, Нагорняк Оксану Сергіївну, Чорну Наталію Василівну.

Для гуртківців, педагогів та батьків систематично експонувались різноманітні тематичні виставки на рівні закладу, селища:  «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», «Український сувенір», «Новорічна композиція», «Моє захоплення», «Великодні забави», «Охорона праці очима дітей», «Мирне майбуття», «Ми за здоровий спосіб життя».

В закладі функціонує постійнодіюча виставкова зала, де зібрані кращі вироби гуртківців. На змінному інформаційному куточку постійно висвітлюється життя закладу у вигляді фотоматеріалів, де також розміщені фото кращих гуртківців закладу, їх здобутки, символіка БДЮТ.

З метою формування соціальної активності та громадянської свідомості молоді через розвиток органів учнівського врядування ведеться цілеспрямована система роботи щодо сприяння ініціативі й активності дітей в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення її участі у формуванні та реалізації завдань органів учнівського врядування.

На базі БДЮТ щоквартально проходять засідання Школи лідерів учнівського врядування району, які проводяться у формі майстер- класів, тренінгів, конференцій. За 2019 рік лідери учнівського врядування, за сприяння адміністрації заклад та підтримки народного депутата Лариси Білозір, відвідали обласну Раду та провели ознайомлювальну екскурсію до приміщення Верховної Ради України.

Вихованці позашкільного закладу є неодноразовими переможцями районних, обласних та Всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Зокрема, цього року скарбничка нагород вихованців закладу поповнилася 38 нагородами обласного та 16 нагородами Всеукраїнського рівня.

 

 

Директор КЗ "Мурованокуриловецький БДЮТ"  К.Е. Євчук

 « повернутися до списку новин